O Talnetu

Přínosy pro žáky

Chceš poznat věci více "na dřeň"? Zkus klást záludné otázky. Máš chuť poznávat modely, které přesněji vystihují realitu? Zkus je navrhnout.

Talnet je výzvou pro lidi, které zajímají nevšední problémy a berou je jako něco, s čím se chtějí inteligentně vypořádat. Talnet znamená síť pro talentované studenty – vlastně jde o skupinu mladých badatelů, kteří se nespokojí s vysvětlením, že něco nějak prostě funguje, ale chtějí vědět "jak a proč".

Talnet je možnost rozvoje a vzdělávání na úrovni odpovídající tvým znalostem a zájmům. Náročnost a hloubku studia si můžeš určovat sám podle svých možností. Máš možnost se taky procvičit v praktických dovednostech, které potom využiješ i v dalším studiu – například v prezentaci nebo psaní odborné práce. Můžeš si vyzkoušet reálné bádání v reálu nebo si sám badatelský záměr připravit a se svými kolegy řešit.

V Talnetu se můžeš setkat jak s lidmi podobných zájmů, kteří mohou porozumět Tvým otázkám, tak s odborníky, kteří to, co Tě zajímá, řeší v praxi. Můžeš se podívat, jak odborníci pracují a jaké nástroje při své práci používají. Talnet Ti pomůže objevit, co Tě doopravdy zajímá a baví. Můžeš začít rozvíjet své schopnosti a konfrontovat svoje názory s instruktory, specialisty z praxe a ostatními studenty. Narazíš na nové zajímavé myšlenky a najdeš inspiraci pro své bádání. Můžeš pak klidně vyvinout novou teorii nebo vědní obor, jestli se na to budeš cítit.

V Talnetu jsou instruktoři Tvými partnery v rozvoji Tvých dovedností. Přihlas se do kurzu, který Tě zajímá, zkus se vypořádat s různými zajímavými úkoly, zkus vypracovat svůj vlastní projekt. Najdi si kolegy do svého výzkumného týmu, ze kterého můžeš časem vybudovat opravdové vědecké pracoviště.

O Talnetu - David Wagenknecht (úspěšný absolvent Talnetu 2005-nyní)

Jak se přihlásit?

Co potřebuješ, chceš-li se přihlásit do kurzu Talnetu? Vyplnit přihlašovací formulář. Součástí formuláře je doporučení k účasti v kurzu Talnetu. Doporučit Tě může Tvůj učitel, rodič, nebo i Ty sám(a). Výhodou je ale přeci jen doporučení od učitele.


Přínosy pro učitele

Práce s talentovanými studenty během vyučování ve škole jistě není jednoduchá, pro individuální přístup k talentovaným jedincům nebývá v předmětech čas a ani prostor. Talnet se může stát pro studenta potřebným zdrojem aktivit, na které se ve školním vyučování nedostává času. Váš talentovaný student, který bude v Talnetu rozvíjet činnost v rovině svých schopností, se může zpětně stát obohacením pro svou třídu i pro Vaši výuku.

Výhodou studia v Talnetu je, že se student setkává s podobně talentovanými a podobně zaměřenými studenty, přitom však není vytrháván z prostředí, na které si zvyknul. Je tak vystaven jak smíšenému prostředí třídy, kde si osvojuje různé sociální dovednosti, tak výběrovému prostředí talentovaných dětí, kde je podporován rozvoj jeho schopností.

Dosavadní zkušenosti učitelů a ředitelů s Talnetem na škole

Nároky na školu i na učitele jsou minimální, ale škola může hodně získat. Výsledky ukazují, že studenti „neposedové" získali smysluplnou činnost, které se mohou věnovat nad rámec výuky. Studenti mohou studovat zcela samostatně. Některé školy jim pomáhají například se zajištěním přístupu na internet nebo do laboratoře.

Zkušenosti spolupracujících učitelů potvrzují, že studenti občas potřebují drobnou technickou pomoc nebo povzbuzení. Na některých školách se také osvědčilo zavedení volitelného semináře „Přírodní vědy online" pod vedením jednoho z učitelů na škole, kde mají studenti možnost pracovat v aktivitách, které si zvolí.

Rádi uvítáme jakékoli Vaše připomínky nebo návrhy, jsme připraveni konzultovat s Vámi Vaši představu spolupráce s Talnetem (viz Kontakty).

Doporučte Talnet talentovaným studentům z Vaší školy!

Studenti se mohou do kurzů Talnetu hlásit právě na Vaše doporučení. Pak už jim stačí se jen přihlásit pomocí internetového formuláře, kam uvedou Vaše jméno a kontakt jako doporučující osoby. Doporučit studenta do kurzu Talnetu může i rodič.

T-exkurze pro jednotlivce i pro třídní skupiny

Talnet nabízí těm, kteří se necítí na studium v T-kurzu, nebo si chtějí napřed prostředí Talnetu vyzkoušet možnost zapojit se do T-exkurzí. Pro skupiny ze tříd (viz kapacita jednotlivých T-exkurzí) můžeme po dohodě zorganizovat T-exkurzi na míru.

Co nabízí Talnet učitelům?

Můžete zažádat o realizaci semináře pro učitele s praktickým zaměřením na Talnet jako prostředí pro identifikaci a podporu nadání. Seznámíte se s prostředím a aktivitami Talnetu a dostupnými možnostmi jejich rozvoje v přírodních a vybraných společenských vědách. Seminář probíhá prezenční formou, projevit zájem lze průběžně na kontaktu vojtech.tutr@npi.cz.

Můžete si také vybrat z nabídky vzdělávacích programů NPI ČR k tématu rozvoje nadání. NPI ČR připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času.


Přínosy pro rodiče

Máte pocit, že Vaše děti nemají dostatečné podněty pro rozvoj svých schopností? Myslíte si, že Vaše děti potřebují individuálnější přístup, než jakého se jim dostává v jejich škole?

Talnet může být tím, co pro své děti hledáte.

V Talnetu studenti rozvíjejí své schopnosti, aby se v budoucnu mohli stát opravdovými experty v oboru. Kurzy jsou z převážné části uskutečňovány online, takže k účasti v kurzu stačí počítač s přístupem na Internet. Vaše děti se tak mohou kurzů zúčastňovat z domova nebo ze své školy a podle vlastního časového rozvrhu. To pro Vás i pro Vaše děti může znamenat i podstatně menší časovou a organizační zátěž při zajišťování jejich účasti v kurzech.

Studenti v kurzu vypracovávají zadané úkoly a vyplňují testy znalostí, mohou diskutovat o různých řešeních problému. Mohou si založit i vlastní prostor na Internetu, kde mohou spolu s ostatními studenty a instruktory řešit a sdílet své koníčky a zájmy.

Studenti se při kurzech Talnetu setkávají s podobně zaměřenými lidmi, ať už se jedná o vrstevníky, instruktory nebo odborníky z praxe. Bez online nástrojů bývá mnohdy velmi těžké zajistit kontakt a společné setkávání nadaných dětí. Při využití současných informačních a komunikačních technologií je takové setkávání možné, a to navíc bez toho, aby studenti byli vytrháváni z jejich vlastního prostředí. Setkávání s podobně talentovanými a podobně zaměřenými studenty pak může do budoucna dávat předpoklady pro dobré vazby a kompetence ke kvalitní týmové spolupráci.

Chcete-li své děti přihlásit do kurzu Talnetu, stačí vyplnit přihlašovací formulář u každé z T-aktivit.

Součástí formuláře je kolonka, ve které se student doporučuje k účasti v kurzu Talnetu. Doporučit studenta do kurzu Talnetu může jeho učitel, rodič, jiný student Talnetu, nebo i on sám.

Kurzy pro děti očima rodiče: "Kurz byl naprosto úžasný, Davču neskutečně bavil a dozvěděl se mnoho a mnoho zajímavého. Bohužel bylo nad jeho síly vypracovat seminární práci. V 10 letech ještě není schopen vypracovat práci na tak odborné úrovni a v takovém rozsahu, jaký byl potřeba. Ale věřím, že příští rok (určitě si zase nějaký kurz vybere) se o to rozhodně alespoň pokusí (přeci jen bude o něco starší a zkušenější :-) ). Ještě jednou moc děkuji za to, co děláte, je to pro tyto děti obrovský přínos a my, rodiče, jsme Vám za to opravdu vděčni." pí. Sokolová