Kurz nové generace - Příprava na T-expedici

Lektoři: Jakub Sochor, Anna Korytářová

Doporučený věk: 15 - 19 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Kurz je určen pro přípravu badatelských záměrů na letní T-expedici. Potenciální garanti z řad studentů přinesou vlastní výzkumné téma, případně si jej vyberou za pomoci konzultantů a expertů. Cílem je včas a pečlivě naplánovat realizaci záměru. Garanti projdou od hledání výzkumného tématu a experta (profesionála v daném oboru, který je nápomocný v odborné stránce věci) přes návrh badatelského záměru a jeho postupnou konkretizaci až po řešení technické a praktické stránky provádění výzkumu na expedici, včetně připravování badatelů v on-line prostředí před samotnou prezenční částí akce. Součástí kurzu je také podpora v podobě on-line setkání (diskuse, konzultace, prezentace záměru ostatním, věda a její metody), možnost individuálních konzultací, sdílení zkušeností z minulých expedičních let a příprava na záležitosti spojené s řízením badatelské sekce (soft-skills). V souhrnu lze říci, že kurz je míněn jako komplexní příprava expedice, která pomáhá proniknout budoucím garantům do co nejvíce aspektů praktického vědeckého výzkumu; v neposlední řadě poskytuje základ pro uskutečnění expedice, kde se v duchu peer-to-peer Talneťáci učí od svých kolegů Talneťáků a kde produkují výsledky, které mohou mít kromě didaktické hodnoty i význam pro lokalitu expedice.