Astro a modelování II.

Lektoři: Martin Topinka, Stanislav Zelenda

Doporučený věk: 15 - 16 let

Bloky kurzu: podzimní Astronomie barevně, zimní Užitečné hračky ve virtuálním světě

Astronomie barevně

Hlavním tématem kurzu Talnetu Astro II je elektromagnetické záření, zejména světlo. Pomocí rozboru hvězdného spektra rozdělíte hvězdy do jednotlivých spektrálních tříd a dozvíte se základy o souvislostech mezi jasností hvězdy a její vzdáleností od nás. V průběhu kurzu zjistíte, z jakých prvků je složeno Slunce a prozkoumáte lidský HR diagram.

Modelování II – Užitečné hračky ve virtuálním světě

Navazujeme na blok Modelování I. V programu Interaktivní Fyzika tvoříme náročnější modely. K oblíbeným patří model cesty ze Země na Měsíc, samozřejmě s hladkým přistáním jak na Měsíci, tak zpátky na Zemi. Často to vypadá, jakoby počítač nepočítal správně – model dává jiné výsledky, než očekáváme. Jak to vlastně je? Budeme zkoumat, jakou chybu zanáší počítač do výsledků modelů a jak se s tím vypořádat. Jak je to s použitelností modelů?