Kontakty

Tým Talnetu

Vojtěch Tutr

koordinátor projektu

vojtech.tutr@npi.cz

Štěpán Peterka


stepan.peterka@npi.cz

Stanislav Zelenda

zakladatel projektu

stanislav.zelenda@npi.cz

Zdeněk Smrčka

zdenek.smrcka@npi.cz

Renée Grenarová

renee.grenarova@npi.cz

Kancelář Talnetu

Národní pedagogický institut ČR

Talentcentrum

Senovážné nám. 25,

110 00 Praha 1


Zákon o informacích a GDPR

Informace vztahující se k působnosti NPICR jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Telefon: 234 814 303

e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NPI ČR