T-studium

Pro úspěšné absolventy T-kurzů s metodologickou přípravou pro badatelské projekty, kteří prokázali svůj zájem, odborné znalosti a schopnost navrhnout výzkumný projekt v některém z oborů, případně vést výzkumný tým v rámci T-expedice, je ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci připravena forma T-studia.

V rámci takového studia navštěvují studenti jeden den v týdnu univerzitní předměty (přednášky, cvičení i semináře) na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě. Maximálně je možno navštěvovat pět předmětů. Pokud student předmět úspěšně absolvuje (na studenta je v testu i případné zkoušce pohlíženo jako na běžného studenta univerzity a nepožívá žádných výhod), dostává osvědčení o absolvování výuky.

Pokud uchazeč o takovéto studium bude potřebovat na vlastní střední škole Individuální vzdělávací plán, nabízí Talnet s jeho nastavením svou pomoc.

O T-studium mohou zájemci požádat organizátory Talnetu, pokud mají absolvované minimálně tři T-kurzy (potvrzení instruktora) a kteří úspěšně realizovali badatelský projekt v rámci expedice včetně přípravného kurzu (který se tudíž do počtu tří kurzů nezapočítává) nebo jiný badatelský projekt (SOČ, vlastní výzkum ad.)´. Počet míst je omezen, proto není zaručeno přijetí ani při splnění zmíněných podmínek (o způsobu výběru by se v případě velkého zájmu rozhodlo).