Zkoumat svět očima geografa

Lektor: Dana Rakovcová

Doporučený věk: 15 - 18 let

Bloky kurzu: podzimní

Kurz nám umožní pohled na planetu Zemi jako celek i detailní náhled do života lidí v různých regionech světa. Budeme mít příležitost zamýšlet se nad globálními i lokálními tématy, nahlédnout do každodenního života v problémových oblastech rozvojového světa, seznámit se s různými parametry kvality života a naučit se klást si geografické výzkumné otázky.

Budeme se věnovat tématům velmi aktuálním pro dnešní zrychlující se a propojený svět. Zamyslíme se nad tím, proč je geografický pohled přínosný a co může nabídnout dnešní společnosti. Budeme hledat důkazy o závislosti a propojenosti míst na jednotlivých geografických úrovních. Společně s vědci minulosti projdeme historickým vývojem geografického myšlení a zhodnotíme význam geografie v dnešním globalizovaném světě.

Seznámíme se s hlubším významem a problematikou pojmů jádro a periferie, expanze a integrace či imperialismus. Porovnáme makroregiony světa v prekapitalistické a kapitalistické společnosti. Budeme pátrat po mezinárodním rozdělení práce a po principech, na základě kterých mocnosti světa ovlivňují periferii a naopak. Podíváme se na zoubek fungování nadnárodních korporací, komunikaci a dopravě v dnešním světě a paradoxům rychlého a pomalého světa. Dalším velkým tématem bude populace světa, demografická transformace a problémy distribuce a struktury obyvatelstva. Pomocí analýzy proměn v porodnosti a úmrtnosti budeme sledovat růst populace v různých regionech a naučíme se pracovat s demografickou křivkou. Mimo jiné se ponoříme také do dobrodružné problematiky migrace, HIV/AIDS a dotkneme se začarovaného kruhu chudoby. Mnoho zkoumaných otázek vychází z pojmů globalizace a rozvoj. Společně se tedy budeme zabývat některými z nejpalčivějších otázek 21. století.

Skrze různorodé úkoly se v praxi blíže seznámíme s geografickými metodami práce a využitím prostorových dat. Pro zkoumání měnícího se světa použijeme historické i současné vizualizační techniky, různé typy map, plánů a prostorových schémat. Všechny získané znalosti a dovednosti budete mít možnost zužitkovat v závěrečné seminární práci, ve které se zaměříte na vámi vybranou oblast a téma, které vás nejvíce zajímá. Celkově nás kurz povede k tomu, abychom svět nevnímaly pouze černo-bíle.