Vybrané kapitoly z teorie relativity

Lektor: Martin Topinka

Doporučený věk: 16+ let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Speciální Teorie Relativity představená Albertem Einsteinem v roce 1905 postavila na hlavu naše chápání prostoru, času a energie. Spojíme čas a prostor do jedné entity časoprostoru. Povíme si, co se děje podivuhodného při rychlostech srovnatelných s rychlostí světla. Dozvíme se o zkracování délek, poradíme se, jak zaparkovat dlouhé auto do krátké garáže. Ukážeme si zpomalování toku času a spočítáme, jak dlouho by nám trvalo doletět k Proxima Centauri. Budeme dumat o vratké definici současnosti, rozklíčujeme, co je relativní a co ne, a samozřejmě si vysvětlíme známý paradox dvojčat, čímž sestrojíme stroj času. Nezapomeneme ani na nejslavnější rovnici E=mc^2. Ozřejmíme si, jak funguje GPS. Na závěr naťukneme i složitější Obecnou Teorii Relativity, kterou Einstein dokončil koncem roku 1915 a která mění pohled na gravitaci, zahazuje pojem síly a nahrazuje ho pohybem těles v prostoročasu zakřiveném jejich vlastní hmotností. Vysvětlíme si, co jsou černé díry a jak detekovat gravitační vlny. A mnoho dalšího. I když se jedna o netriviální teorii, pro účely kurzu si vystačíme s jednoduchou středoškolskou matematikou.