Science in English - Jak pracovat s odborným textem v angličtině

Lektor: Iva Stará

Doporučený věk: 14 - 19 let

Bloky kurzu: podzimní, na jaře se opakuje stejný blok

Kurz Science in English poskytuje studentům možnost ozkoušet si čtení odborných textů v angličtině a zároveň se pocvičit v porozumění textu, naučit se cíleně vyhledávat přímo ty informace, které potřebujeme bez nutnosti nastudovávat celý text.

Tento kurz je jednosemestrální, každý rok s novým obsahem (je možné opakované zapsání) a je

vhodný prakticky pro všechny jazykové úrovně.