Radioaktivní T-kurz

Lektor: Jakub Sochor

Doporučený věk: 15 - 19 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Radioaktivita a s tím související jaderná či atomární fyzika jsou pojmy, které již prakticky hned po vyslovení způsobí, že od ostatních většinou uslyšíte „s tím na mne nechoď, to je moc složité a já tomu nerozumím“. Zkuste však pomocí tohoto kurzu překonat předsudek, že se jedná o něco nepochopitelného. Během kurzu se totiž nebudeme věnovat jen obligátní historii, kterou uslyšíte během hodin fyziky na střední škole asi tak třikrát, ale dozvíte se také něco o supertěžkých prvcích, které nejsou dokonce ani mezi učiteli moc známé, zkusíte si analyzovat skutečné naměřené spektrum z vědecké experimentální kampaně a možná zjistíte, že pár set metrů od vás se kdysi těžil uran. Nebojte se: žádné vstupní požadavky, co se týče znalosti této problematiky, nejsou požadovány – první lekce se věnují úplným základům. Stejně tak všechny studijní materiály budou v rámci kurzu plně zpřístupněny.