Poznej sám sebe

Lektor: Radka High

Doporučený věk: 15 - 18 let

Bloky kurzu: podzimní

γνῶθι σεαυτόν (Gnothi seauton)

Tento řecký nápis vítal všechny příchozí do delfské věštírny a měl upozornit na to, že nikdo nemůže pochopit jevy kolem sebe, zákonitosti přírody, ostatní členy společnosti a svou budoucnost bez toho, aniž by znal to nejdůležitější - sebe.

Tak jako starořečtí návštěvníci i my budeme objevovat. Zkusíme přijít na to, co nás motivuje k poznávání, co je pro nás důležité, jak můžeme dosáhnout svého cíle a jak lépe využít svých schopností.

Cílem kurzu je objevit své silné stránky, které mohou pomoci k lepšímu využití svého potenciálu, efektivním myšlenkovým pochodům a kvalitnějším učebním technikám.

Práce v kurzu bude spočívat ve vyplnění dotazníků, reakcí na zpětné vazby a vypracováním úkolů na zadané téma.