Pomocné vědy historické

Lektor: Radek Voženílek

Doporučený věk: 14 - 18 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

„Kdo nezná své kořeny, nemůže znát sám sebe,

kdo nezná sám sebe, nezná nic."

Ono se to snadno řekne, poznat sám sebe, ale jak? První cestou je obrátit se do svého nitra a pracovat na sebepoznání za pomoci psychologie a dalších metod.

Pokud si ale nebudeme jisti, kdo jsme a odkud přicházíme, bude tato naše cesta za poznáním mnohem složitější.

K tomu, abychom poznali svou vlastní minulost je možné využít metod a postupů historické vědy, která se na poznávání minulosti specializuje a pro tyto účely si za dlouhá staletí vyvinula mnoho osvědčených metod a postupů.

Cílem tohoto kurzu je seznámit jeho účastníky s aplikováním některých těchto metod v praxi. Nově osvojené poznatky a dovednosti jim poté pomohou samostatně pracovat například na vlastním rodokmenu, přiblíží jim některé metody práce historika, pomůže jim se čtením starých textů a v neposlední řadě nechá také promluvit doposud němé erby, symboly a znamení, mnohé možná již dávno zapomenuté, nebo skryté pod nánosy moderní doby.

Máte-li odvahu vydat se na nesnadnou cestu za poznáním svého rodu, nebo chcete-li si třeba jen vyzkoušet práci kronikáře, případně otevřít oči a začít hledat v na první pohled všedních věcech ve svém okolí stopy dávné minulosti, je tento kurz určen právě vám. Musím ale všechny předem varovat - ne všechny úkoly bude možné plnit z pohodlí domova.