Materiály a krystaly - Experimentujeme a měříme

Lektor: David Wagenknecht

Doporučený věk: 14 - 15 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Blok I. Světlo a materiály

Se světlem a optickými jevy se setkáváme dnes a denně. Obloha je modrá, červánky červené, duha barevná… Ti z nás, kteří nosí brýle, tj. každý rok nebo dva jdou k optikovi do optiky pro novou optiku, si bez optiky nedokáží život vůbec představit. V kurzu Optika se podíváme na světlo z různých úhlů pohledu a nakonec i na "světla", která pouhým okem nevidíme. Budeme se zabývat např. otázkami: Co je to světlo? Jak vzniká duha? Viděli bychom duhu i na jiných planetách? Proč lupa zvětšuje a dalekohledem vidím věci, které okem nevidím? Proč pouliční lampy svítí oranžově? Jak se dá ze světla zjistit např. složení hvězd?

Pokusíme se, abyste jen neseděli u počítačů a hledali odpovědi na internetu, ale abyste hledali odpovědi na otázky i pomocí skutečných experimentů. Je pro vás připraveno několik pokusů se světlem a bonus nakonec – fotografování pomocí fotoaparátu bez objektivu! Že to nejde? Nechte se překvapit!

Blok II. Základní vlastnosti materiálů

Sekce Materiály je určen zájemcům o aplikovanou a experimentální fyziku. Pomocí jednoduchých domácích experimentů se budeme postupně seznamovat se základy fyziky materiálů. Při jednoduchém pokusu s modelářskou gumou poznáme Hookův zákon a základní charakteristiky elastické deformace. V průběhu kurzu se seznámíme také se základními vlastnostmi plastické deformace, naučíme se sestrojit křivku napětí-deformace apod.

Při domácím experimentování si budete moci vyrobit sádrový a ledový kompozit a prostudovat vlastnosti „slaného ledu", experimentovat s tavným lepidlem vyztuženým špagetami, zkoumat pozoruhodné vlastnosti vaječné skořápky či postavit pevný nosník z listu kancelářského papíru…