Geografie IV. - Krajina

Lektor: Míša Zemková

Doporučený věk: 17 - 18 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Geografie IV – Krajina

Milí příchozí, račte vstoupit do (kurzu) krajiny. Klepat netřeba, chcete-li, pak můžete před vstupem decentně zazvonit na zvonek broskvolistý, sbalit si na cestu do batohu chleba do ubrousku a vyrazit. Lhostejno, kam vyrazíte, krajinu potkáte všude: Někdy krásnou, jindy tesknou, bizarní, omšelou, fascinující, hnusnou, umělou, všelijakou…Vždy to ale bude krajina, která má svůj příběh…

Kurz se věnuje tématu krajiny a s ní souvisejících disciplín, protože podobně jako u ekologie, se jedná o téma na průřezu mnoha oborů. Jde nejen o samotnou ekologii a související biologické obory jako např. geologie a botanika, ale i historii a tzv. krajinnou archeologii, v neposlední řadě pak i o historii lidského myšlení a vztahování se k přírodě a krajině, která se dotýká též filosofie a umění.

Kurz obsahuje shrnutí historie krajin střední Evropy, přehled současných názorů na krajinu z pohledu různých oborů, včetně oborů ryze praktického charakteru jako jsou pozemkové úpravy, revitalizace a rekultivace, protierozní ochrana půdy či rekonstrukce krajiny na základě mapových podkladů. Inženýrský pohled je zároveň konfrontován s pohledem filosofickým a uměleckým. Kromě praktických úkolů práce s daty a informacemi v terénu je zařazen i úkol ve formě výtvarného či jiného uměleckého projektu. Text kurzu je doplněn mnoha odkazy a inspirativními texty v knihovně.

První blok kurzu se věnuje kromě úvodního přehledu konceptů a definic o krajině hlavně geologii se speciálním zaměřením na geologii čtvrtohor (jakožto období, ve kterém dochází k tvorbě současného reliéfu a ustavují se základní přírodní poměry, které ovlivňují současné dění v krajině). Součástí je například terénní bádání a práce s geologickou mapou či ukázka rekonstrukce vegetace z pylových diagramů.

Druhý blok kurzu se věnuje v návaznosti na geologickou historii vývoji klimatu a následně novodobé historii našich krajin. Prakticky zaměřené úkoly obsahují například rekonstrukci krajiny pomocí starých map a mapování krajiny. V závěrečných lekcích si povíme, jak člověk zasahuje do krajiny (v pozitivním i negativním smyslu) a zkonfrontujeme si „inženýrský" pohled s poněkud poetičtějším pohledem poutníka.