Matematika III. Kombinatorické hry

Lektor: Antonín Jančařík

Doporučený věk: 14 - 18 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Člověk je tvor od přírody hravý. Hra člověka provází od jeho dospívání často až po konec jeho života. Množství situací, se kterými se v životě setkáváme, lze chápat jako hru – hraní na burze, hrátky politické či milostné. Proto se hrami začali zabývat i matematici.

V tomto kurzu se budeme zabývat především hrami, které se nazývají matematické. Jedná se o hry, ve kterých není žádný prvek náhody (jako např. ve vrchcábech), nebo využití skryté informace (jako např. v black jacku). Úspěch v matematické hře závisí pouze na dovednosti hráče, nebo jak si v kurzu ukážeme, zcela vychází ze znalosti správné strategie a výchozí pozice.

Název kombinatorická teorie her je název oficiální, ve skutečnosti nebudete pro absolvování kurzu potřebovat znalosti kombinatoriky (dokonce ani většiny jiných oblastí matematiky) a dobrým předpokladem pro absolvování kurzu je ochota diskutovat, otevřená mysl a ochota měnit názor, pokud se k tomu najdou dobré důvody.

V rámci kurzu se kromě matematických témat budeme zabývat i tématy filosofickými. Po stopách Descartese budeme objevovat metodu, jak z jednoduchých pravd odvozovat stále další a složitější. Ukážeme si, na jakých základech stojí matematika a že ani ty nemusí být neměnné a s trochu štěstí uzavřeme i nějaký z otevřených problémů, kterých je v matematice stále mnoho.


Ukázka z kurzu Kombinatorické hry