Lucemburská doba - Historie I.

Lektor: Vít Mužík

Doporučený věk: 14 - 16 let

Bloky kurzu: podzimní

Společně se podíváme do jedné z významných etap českých dějin - středověkých dějin - připomeneme si základní události týkající se zejména Jana Lucemburského a jeho syna Karla, nahlédneme do osudů jejich manželek, významných politických představitelů doby, zaměříme se na církevní preláty a krátce zhodnotíme také životy potomků císaře Karla. Cílem kurzu je jednak zopakovat si některá důležitá data (nikoliv jen ve smyslu letopočtů), ujasnit si role některých osobností a hlavně - podívat se i na méně známé postavy lucemburské doby.