Fytohormony aneb Cesta od embrya k opadu listů

Lektoři: Anna Korytářová, Jiří Rudolf

Doporučený věk: 15 - 19 let

Bloky kurzu: podzimní

Rostlinné hormony (jinak též fytohormony či růstové regulátory) jsou molekuly různé chemické podstaty, které ovlivňují prakticky všechny děje probíhající v rostlině od jejího vzniku až do jejího odumírání. Náplní tohoto kurzu budou úkoly vztahující se postupně k rostlinným hormonům tzv. „klasické pětky“ – auxinu, cytokininu, ethylenu, giberelinu a kyselině abscisové – a několika dalších méně známých molekul, jejichž význam pro rostlinný organismus byl odhalen poměrně nedávno. Kurz propojuje chemický a biologický pohled na problematiku, což umožňuje komplexní náhled do fyziologie rostlin, kde vše souvisí se vším; ostatně současný vědecký výzkum tohoto tématu do velké míry řeší složité dráhy vzájemných hormonálních interakcí. Cílem kurzu je ovšem pochopitelně poskytnout zejména dobrý základ a budování přehledu o světě fytohormonů, s rozvíjením smyslu pro fyziologické souvislosti.