Enigma nukleových kyselin

Lektor: Anna Korytářová

Doporučený věk: 15-19 let

Bloky kurzu: jarní

Kurz je určen pro studenty, kteří si chtějí rozšířit přehled o biochemii, které se středoškolské vyučování většinou dotýká spíše letmo. Blok obsahuje zásadní biochemické téma – zabývá se širokou a vědecky dodnes aktivně zkoumanou problematikou nukleových kyselin co do záležitostí struktury, ale i interakcí, žhavého tématu epigenetických modifikací a širokých souvislostí jejich biochemických funkcí. Spojuje se zde organická chemie s molekulární biologií, genetikou i dalšími odvětvími. Do kurzu lze přijít se základním přehledem, na kterém se bude stavět, nicméně nejdůležitější je cit pro chemické a biologické souvislosti a zájem o komplikované, leč fascinující téma fungování biochemického světa.

Osnova:

1) Struktura aneb Variabilita čtyř stavebních bloků

2) Superhelicita aneb Nekonečné smyčky

3) Chromatin aneb Účelné balení genetické informace

4) Interakce aneb Co se může vázat na nukleové kyseliny?

5) Enzymy aneb Stroje pečující o nukleové kyseliny

6) Epigenetika aneb Svět za hranicemi nukleotidové sekvence