Datová analýza a modelování na příkladu šíření COVID-19

Lektor: David Wagenknecht

Doporučený věk: 15 - 19 let

Bloky kurzu: podzimní. jarní

real_data vs. (přehršel zpráv v médiích) vs. "Věřím jen statistice, kterou si zfalšuji sám."

Situace kolem COVID-19 zasáhla do života mnoha lidí. Z pohledu dat především ukázala široké veřejnosti, jakým způsobem je třeba vnímat velké množství rozdílných informací. Údaje o COVID-19 jsou všude, ale jak z nich jistit, co se vlastně děje? A co se bude dít?

Primárním cílem kurzu bude tvorba matematických modelů, sice s tématem COVID-19, ale budete mít možnost naučit se přístupům aplikovatelným v libovolném odvětví lidské činnosti (biologie: růst buněk, IT: zpracování dat ze senzorů, historie: migrace obyvatel, ...). Bude náš model umět nákazu i předpovídat?


Prohlášení politiků jsou sebevědomá, sami si můžete vyzkoušet předpovědi [1], objevují se úvahy o léčbě [2], ale seriózních vědeckých údajů je pomálu [3]. Jak tedy věřit například zprávám o rozšíření nebo nakažlivost? Jedině tak, že si je sami ověříme!

Ukážeme si možné způsoby matematických přístupů a rešerše reálných dat; v případě kapacity můžeme zkusit data i nasbírat a projekt náležitě zdokumentovat. Kurz se bude tvořit a vyvíjet operativně podle zájmu účastníků; ideálně se bude každý člen týmu věnoval něčemu trochu jinému a jedině synergie vašich znalostí a kooperace může přinést zajímavý výsledek. Například, pokud vám nic neříkají diferenciální rovnice, proč byste nemohli přispět svými biologickými vědomostmi nebo aktivitou sociálněji zaměřenou?

Otevře se vám cesta k použití exaktních vědeckých metod v souvislosti s takto bezprecedentní situací, ale nezle dopředu říci, kam se dostaneme. To je ale ve vědě běžné :-). Dokážeme vytvořit výsledek, na který budete hrdí a budete pak moci říci: "Mami a tati, v televizi nemluví pravdu, my máme věrohodnější informace, nakažlivost a nakaženost musí být větší/menši o XY %."?


Zdroje (cit. červenec 2020)

[1] https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-covid-potencialni-pocet-nakazenych-v-cr-interaktivni-graf-statistika.A200320_174102_veda_mla

[2] http://www.osel.cz/11083-ako-sa-da-liecit-covid-19.html

[3] https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9