Chemie v prostoru

Lektor: Eliška Drabinová

Doporučený věk: 13 - 16 let

Bloky kurzu: podzimní, na jaře se opakuje stejný blok

Kurz se dá absolvovat i se základní znalostí školní chemie (s potřebnými pojmy se seznámíme v samotném kurzu), a je tedy vhodný jak pro zvídavé začátečníky, tak i pro starší, kteří chtějí rozšířit svůj pohled na chemii o třetí rozměr a nahlédnout do světa stereochemie.

Využijeme k tomu naši představivost, programy na kreslení chemických vzorců a vytváření 3D modelů, ale i vlastnoručně vyrobené modely a podíváme se, jaké obrovské množství informací se skrývá v prostorové struktuře molekul.

Ukázka z kurzu Chemie v prostoru

Základním prvkem organické chemie a tedy života vůbec je uhlík. Z periodické tabulky o něm víme, že má značku C (carbon - angl.), protonové číslo má 6 a najdeme ho ve 14. skupině. Uhlík má ve valenční sféře 4 elektrony, které jsou k dispozici pro tvorbu vazeb. Co z něj ale dělá tak výjimečný prvek je jeho schopnost se řetězit, navzájem spojovat nejen s jinými prvky, ale mnoha různými způsoby s dalšími atomy uhlíku do nepřeberného množství sloučenin (popsané organické sloučeniny se počítají na desítky milionů).

Uhlík může vytvářet vazby: jednoduché, dvojné, trojné.

Řetězce mohou být rozvětvené, nerozvětvené a/nebo cyklické.

A to vše lze samozřejmě kombinovat a skládat jako to nejúžasnější LEGO na světě!

Problém je, že když se o tom obvykle začneme učit, dostaneme tužku a papír a píšeme a kreslíme si vše na ten papír, který je jaksi placatý…☹ Ale zkoušeli jste někdy kreslit stavbu z lega na papíře? Nic moc, co…? A proto se podíváme na to, co papíru chybí – a to je třetí rozměr! A vrátíme chemii z plochy do prostoru, kam patří!