Chemie III. - Chemie světla, rzi a mnoho dalšího

Lektor: Pavel Teplý

Doporučený věk: 16 - 17 let

Bloky kurzu: podzimní

Kurz chemie 3 je sice s podtitulem anorganika, ale v průběhu kurzu zjistíte, že něco jako samostatná anorganická chemie neexistuje. Spíše se setkáte s nejrůznějšími chemickými disciplínami, které se navzájem doplňují a někdy se dostaneme i k jiným přírodním vědám.

V prvním modulu se dozvíte něco o žárovkách nebo freonech z pohledu chemika.

Druhý modul je zaměřen na kovy, jejich chemii, výrobu, výskyt v přírodě a chemické vlastnosti.