Chemie II. - Chemie vody

Lektor: Jakub Režňák

Doporučený věk: 15 - 16 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Voda je asi nejdůležitější chemická látka na Zemi, a přestože je všudypřítomná, tak má neobyčejné vlastno

sti a význam. V prvním bloku kurzu se budeme zabývat složením, strukturou a vybranými, převážně fyzikálními vlastnostmi vody. Dozvíte se například jaký vliv má teplota vody na její pH nebo co je podstatou některých dalších abnormálních fyzikálních parametrů vody.

V druhém modulu se setkáte především s chemickými vlastnostmi a její reaktivitou. Zjistíte, zda voda v reakcích vystupuje i jinak než jen jako rozpouštědlo a dokonce budete mít možnost navrhnout a ověřit svůj vlastní experiment pod vedením instruktora.