Chemie I. - Zajímavosti z chemické laboratoře

Lektor: Eliška Drabinová

Doporučený věk: 14 - 15 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Pokud Tě zaujala chemie – ať už z jakéhokoli důvodu – v tomto kurzu budeš mít šanci poznat hned několik jejích tváří. Chemie totiž začíná propracovaným názvoslovím a poučkami o reaktivitě látek; pokračuje přes více či méně složité aparatury, technologie a analýzy; abychom se nakonec dostali např. až k výrobě nového léku, barvy na oblečení, příchutě do limonády nebo třeba výbušniny.

Máš-li za sebou alespoň jeden rok výuky chemie ve škole a rád se pídíš po informacích a hledáš odpovědi na nevšední otázky, v tomto kurzu budeš mít příležitost rozvinout svoje schopnosti. Předpokladem úspěchu není umět nazpaměť stovky reakcí, ale rozumět základním principům a z nich dokázat odvozovat. V kurzu se budeš moci podívat na videa z experimentů, ke kterým se budou vztahovat různě náročné úlohy. Jindy se budeme více věnovat práci s literaturou, převážně s dostupnými internetovými zdroji, aby si každý vyzkoušel práci chemika-vědce při plánování experimentů apod. Podstatou je, že si každý bude moci zvolit, jaké úlohy mu více vyhovují a cíle (= potřebného počtu bodů) dosáhnout svou vlastní cestou. Skončit v kurzu pak budeš moci po prvním nebo druhém výukové bloku. Ukončením by mělo být vypracování seminární práci na téma, které bude buďto navazovat na některý z úkolů nebo se dohodneme na libovolném jiném tématu.