Biologie I. a II.

Lektor: Martina Röhlichová

Doporučený věk: 14 - 16 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Biologie I.

Kurz biologie I je koncipován jako úvodní kurz do řady biologických kurzů. Tomu odpovídá zaměření kurzu – kurz má široký tématický záběr. Zařazena jsou například témata: fotosyntéza, rostliny a voda, rozmnožování živočichů i rostlin, řada ekologických témat, etologie. Úkoly v kurzu jsou založeny především na řešení problémových úloh, na schopnosti vyvozovat závěry z vlastních pozorování a z analýzy faktů. Principem některých úloh je jednoduchý experiment. Od absolventa kurzu se očekává, že získá určitý nadhled a nebude pro něj problém uvažování v širších souvislostech v oblasti biologických vědních oborů.

Biologie II.

Kurz Biologie II je zaměřený na rostliny. V jednotlivých lekcích si budeme představovat jednotlivé druhy rostlin, které jsou u nás nepůvodní a naopak i ty, které jsou pro naši krajinu typické. Dozvíte se, co to ta invaze, expanze a autochtonnost vlastně je a co to znamená pro běžného smrtelníka J.

Vyzkoušíte si vlastní mapování vašeho blízkého okolí se zaměřením na původní i nepůvodní druhy, a proto už teď se poohlížejte, kde co roste. Pro absolvování kurzu nebudete potřebovat nic speciálního (zájem o věc je přirozenou vlastností Talneťáka :-)). Jen bychom vám doporučili, abyste si začali všímat složení rostlinstva v okolí vašeho bydliště, případně si i dělali poznámky a fotografickou dokumentaci. Pravděpodobně se vám to bude hodit.