Atmosféra a oceán v klimatickém systému

Lektor: Petr Pišoft

Doporučený věk: 15+ let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Čím se meteorologie odborně zabývá? Jak je to s klimatem a s klimatickou změnou? Jak vzniká déšť a jaké optické jevy naleznete v atmosféře? V tomto kurzu odpovídáme na tyto a spousty dalších otázek. Fyzika atmosféry se totiž zaměřuje na mnoho různých oblastí s využitím několika fyzikálních disciplín a chemického výzkumu. Základem je porozumění struktuře atmosféry a poznání základních procesů a útvarů, které se v atmosféře vyskytují. Pro detailní a odborný popis je nutné také porozumět souvisejícím fyzikálním oborům jako je termodynamika (vzduchu), proudění tekutin anebo otázky radiačních procesů.

V kurzu jsou postupně představeny základní oblasti meteorologického výzkumu, odbornému fyzikálnímu popisu se věnujeme spíše okrajově. V jednotlivých lekcích se dozvíte něco o počasí a jeho předpovědi, řekneme si ale něco i o ozonu a proč může někdy škodit a zároveň chrání život na Zemi. Dostaneme se i k otázkám změn klimatu a toho, jak můžeme nahlédnout do budoucnosti pomocí klimatických modelů.

Ke každé lekci jsou připojeny úkoly. Ty jsou zaměřeny hlavně na další prohloubení získaných znalostí a informací. Ty se zaměřují na zpracování poskytnutých a naměřených dat (analýza ročních cyklů, analýza družicových snímků, vlastní předpověď), pozorování stavu atmosféry (oblačný fotolov, sledování stavu ozonu) anebo na diskuzi problémů přesahující téma fyziky atmosféry (vliv člověka na oblačnost, klimatická změna).

Na kurz fyziky atmosféry navazuje kurz Oceány, kde se zaměřuje na popis struktury oceánu, oceánické cirkulace a také vlivu oceánu na atmosféru, na počasí a na klima.

Téma seminární práce je možné si dohodnout individuálně s instruktorem kurzu anebo si vybrat mezi nabízenými tématy. Ty se zaměřují na probíranou problematiku – v seminární práci je možné se zaměřit třeba na práci s jednoduchým klimatickým modelem, sledování satelitních měření, analýzu přechodů front přes Prahu anebo například na optické jevy v atmosféře. Rozsah i forma jsou individuální a vždy vychází z dohody s instruktorem.