Astro a modelování IV.

Lektoři: Martin Topinka, Stanislav Zelenda

Doporučený věk: 17 - 18 let

Bloky kurzu:

podzimní: Vesmír v ultra,

jarní: S modely toho umíme čím dál víc

Astro IV – Vesmír v ultra

Už vás nebaví pohyb planet ve sluneční soustavě, světlo z hvězd rozkládáte na počkání, dlouhé vlny už jsou pro vás moc dlouhé? Vesmír je možné pozorovat i na kratších vlnových délkách než jste zvyklí!

V tomto kurzu se podíváme na elektromagnetické obory vyšších frekvencí než viditelného světla. Díky nim lze detailněji pozorovat vývoj galaxií, zbytky po výbuších supernov, neutronové hvězdy nebo akreční disky černých děr. Prozkoumáme počátky astronomie, která je závislá na pozorování satelity z oběžné dráhy a zkusíme změřit velikost jádra jedné aktivní galaxie.

Modelování IV – S modely toho umíme čím dál víc

Už jsme se naučili modely zkonstruovat ve virtuálním světě, naprogramovat. Víme, jak jejich výsledky porovnávat s reálnými daty. Co když se to ale neshoduje, co potom?

Podíváme se na další možnosti tvorby modelů, ale i na to, jak řešit situace, kdy jednoduché či složitější modely, ačkoli jsou v souladu s našimi poznatky, předpovídají něco jiného než ve skutečnosti pozorujeme.