Astro a modelování II.

Lektoři: Martin Topinka, Stanislav Zelenda

Doporučený věk: 15 - 16 let

Bloky kurzu:

podzimní: Astronomie barevně,

jarní: Užitečné hračky ve virtuálním světě

Astronomie barevně

Hlavním tématem kurzu Talnetu Astro II je elektromagnetické záření, zejména světlo. Pomocí rozboru hvězdného spektra rozdělíte hvězdy do jednotlivých spektrálních tříd a dozvíte se základy o souvislostech mezi jasností hvězdy a její vzdáleností od nás. V průběhu kurzu zjistíte, z jakých prvků je složeno Slunce a prozkoumáte lidský HR diagram.

Modelování II – Užitečné hračky ve virtuálním světě

Navazujeme na blok Modelování I. V programu Interaktivní Fyzika tvoříme náročnější modely. K oblíbeným patří model cesty ze Země na Měsíc, samozřejmě s hladkým přistáním jak na Měsíci, tak zpátky na Zemi. Často to vypadá, jakoby počítač nepočítal správně – model dává jiné výsledky, než očekáváme. Jak to vlastně je? Budeme zkoumat, jakou chybu zanáší počítač do výsledků modelů a jak se s tím vypořádat. Jak je to s použitelností modelů?