Astro a modelování I.

Lektoři: Martin Topinka, Stanislav Zelenda

Doporučený věk: 14 - 15 let

Bloky kurzu

podzimní: Astronomie černobíle,

jarní: Modely, hračky a stavebnice

Kurz Talnetu Astro I je úvodem do astronomie jako matematické disciplíny. Hlavním tématem jsou pohyby planet ve sluneční soustavě, Měsíce a Slunce. V průběhu kurzu se naučíme něco o základech historie astronomie, vyrobíme si astronomické kartičky a spočítáme všechny objekty ve vesmíru.

Modelování

V našem online putování po fyzice se budeme věnovat modelování – kořenům toho, jak vlastně ve fyzice poznáváme – postupně si vytváříme různé modely toho, co zkoumáme a porovnáváním výsledků z modelů s reálnými daty rozhodujeme o tom, že něco si umíme vysvětlit dost dobře, ale jinde se budeme muset ještě chvíli snažit.

Seznámíte s výkonným počítačovým modelovacím systémem Interaktivní fyzika. V Interaktivní fyzice si budete tvořit svoje vlastní modely. Modely budete vylepšovat. Budete se snažit dosáhnout toho, aby váš model byl v co největší shodě s jeho reálným vzorem.

Ukázka z kurzu Modelování