Antropologie

Lektor: Petra Beran-Cimbůrková

Doporučený věk: 13 - 18 let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Kurz antropologie je koncipován jako širší úvod do oboru a představuje některé z jeho mnoha specializací. Pokud máte rádi stejnou měrou dějepis a biologii, je pro Vás antropologie velmi vhodná. Témata jdou od ryze biologických (ontogeneze) až po ostře dějepisná (kultura a umění). Úkoly v kurzu prohloubí poznání představených témat a vyvolají přemýšlení a diskuzi v širších souvislostech o předložených oblastech zkoumání. Pokud by Vám přišly úkoly nejasně zadané, nebojte se na mě obrátit a upřesníme si je. Po absolvování kurzu budete mít velmi dobrý přehled o pestrosti antropologie, který využije nejen v rámci biologie a dějepisu. Kurz je rozdělen na dva bloky.

Antropologie 1:

Začneme v období před 35 milióny let společnými předchůdci člověka a ostatních primátů. Podíváme se na problematické anatomické následky našeho vývoje (například naše chůze po dvou nohách). Dále si shrneme všechny druhy předků člověka (včetně posledních objevů). Projdeme osídlování světa druhem Homo Erectus, či anatomicky moderním člověkem. Ukážeme si pravěké umění a technologie výroby nástrojů. Závěrem zjistíme, jaký byl život lovců a sběračů.

Seznam lekcí:

1. Evoluční jizvy

2. Předchůdci hominidů

3. Vývoj člověka jako druhu (fylogeneze)

4. Expanze do světa

5. Kultura a umění

6. Lovci a sběrači

Antropologie 2:

Navazujeme na první blok kurzu dalším vývojem civilizace – zemědělstvím, pak dalším důležitým krokem – vznikem měst. Podíváme se na duševní stránku člověka a jeho tvořivost. Také se dozvíme, jak se každý člověk vyvíjí během svého života od početí až po smrt. Zjistíme, jak se lidé adaptovali na různé přírodní podmínky. Nakonec si sami vyzkoušíte terénní práci fyzického antropologa.

Seznam lekcí:

1. Zemědělci

2. Města

3. Vnímání – vědomí – tvoření

4. Individuální vývoj člověka (ontogeneze)

5. Adaptace na klimatické podmínky

6. Metody fyzické antropologie


Ukázka z kurzu Antropologie