Úvod do filosofie

Lektor: Vojtěch Tutr

Doporučený věk: 16+ let

Bloky kurzu: podzimní, jarní

Filosofie není dějinami filosofie ani dějinami myšlení. Filosofie je myšlení samo. Ačkoli se v kurzu budeme inspirovat myšlenkami a řešeními starých i novějších filosofů, půjde nám spíše o zamyšlení a zamýšlení se nad podstatnými problémy, které neřeší žádná jiná věda. Dostaneme se také k filosofii vědy - tedy promýšlení věd jako takových: proč jim můžeme důvěřovat, na co nám odpovědí a jaké odpovědi od nich nemůžeme očekávat, jaké jsou vědecké postupy a proč právě tyto jimi jsou a jiné ne. Tím vším se v kurzu budeme zabývat.

Budeme pracovat s texty, vést diskuze a případně i hovořit na online setkáních.