T-kurzy

Co jsou T-kurzy

T-kurzy probíhají online tzn. prostřednictvím internetu pod vedením instruktora. Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které zatím nenašli odpověď.

V každém ze dvou výukových bloků (podzimním a jarním) studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci na vybrané téma pod vedením instruktora. Každý student vypracovává během roku pouze jednu práci podle vlastních preferencí. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.

Podzimní blok začíná na přelomu září a října, jarní pak koncem ledna či začátkem února. Přesná data začátků a konců bloků naleznete v harmonogramu příslušného roku.

Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 - 4 hodiny týdně. Doporučujeme toto brát v úvahu při registraci do vyššího počtu kurzů. Maximálně se lze registrovat do pěti T-kurzů během jednoho bloku.

Přihlásit se lze vždy na podzim a na jaře do těch kurzů, které mají aktuálně otevřený blok a zároveň účast nepodmiňují nějakým předchozím absolvováním. Tyto informace naleznete v popisu každého kurzu.

Přihláška do T-kurzů ročník 2021 - 2022 je pozastavena

Programování

Fyzika a astronomie

Chemie

Humanitní obory

Biologie

Multioborové a další

Matematika