T-expedice

Co je T-expedice

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Pro expedici je zásadní, že musí najít vedle společného cíle a programu i způsob, jak efektivně spolupracovat.

Do expedic se účastníci vybírají podle odbornosti, schopnosti pracovat v týmu i dalších psychických i fyzických vlastností.

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat zemi kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?

Vyzkoušejte sami sebe a vyberte si nějakou věc kolem a zeptejte se: Co o tom vlastně vím? Po malé inventuře toho, na co si vzpomenete a co vymyslíte Vás nejspíše napadne: Jak vím, že je to pravda? Proč to je? Jak je to jinde? V čem je to stejné, proč to není jinak? …. atd.

V první generaci Talnetu se zrodila idea Expedice Antarktida. Dokážou se nejzvídavější z žáků a studentů v ČR, třeba ve spolupráci s kamarády v zahraničí, dostat do tak exotické končiny a odhalit tam něco nového? I kdyby ne, každá T-expedice je krokem na cestě za poznáním a je jedno, zda se náš horizont bude posouvat na hranice našeho města, regionu, země, za polární kruh nebo na Mars.

Každá expedice totiž přináší výsledky

A) Účastníkům: Zažili jste už někdy ten struhující zážitek z toho, že jste něčemu na stopě?

mohyly z doby bronzové, příběhu lidí před třemi tisíci let, evidencím o akutním nebezpečí vyhynutí rostlinného druhu, rozluštění velmi starého textu v archivu, znalostem co fakticky určuje vlastnosti luku.

B) Oblasti výzkumu a všem zvídavým: Výsledky expedice v exaktní i populární formě budou součástí místní expozice (Muzea) a ve spolupráci s Talentem dále rozvíjeny a užívány.

Záleží jen na tom, co jsme ochotni pro úspěch expedice osobně udělat.

T-expedice 2021

se bude konat opět v Jeseníku a dále v Litoměřicích (za podmínky příznivé epidemiologické situace).

Historie

T-expedice 2020 se konala 1. - 8. srpna v Pardubicích ve spolupráci s centrem Technecium a 22. - 29. srpna ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka také v Jeseníku.

Série videí, jak to vypadalo celkově i v jednotlivých sekcích na Pardubické T-expedici

T-expedice 2019 se konala v Jeseníku v termínu 24. až 31. srpna 2019.

T-expedice 2018 se konala v okolí obce Spálené poříčí na Plzeňsku v termínu 25. srpna až 2. září 2018.

T-expedice 2017 se konala v okolí obce Spálené Poříčí na Plzeňsku v termínu 27. 8. - 2. 9. 2017.

T-expedice 2016 se konala v Krušných horách 21. - 27. 8. 2016.

T-expedice 2015 se konala ve městě Radnice na Rokycansku 22. - 30. 8. 2015.

Stránky T-expedice 2015

T-expedice 2014 Martagon

Motivační video T-expedice Martagon 2014

Sborník z T-expedice Martagon

T-expedice 2013 TIS se konala v Plzeňském kraji

Motivační video z T-expedice TIS