T-exkurze

Co jsou T-exkurze

Chceš se podívat, jak vypadá myš zevnitř, aniž bys musel(a) použít skalpel? Zajímá tě, jak si ryby svítí ve tmě? Víš, odkud pochází tvoji sousedé? Umíš vyčíst z kamenů životní příběhy? Rád(a) by sis zalétal(a) s dronem? Dokážeš izolovat kofein z čaje? Už jsi někdy pohlédl(a) za hranice Sluneční soustavy? Chceš se naučit meditovat? Zajímá tě, jak zůstat v létě cool? To a mnohé další můžeš objevovat na T-exkurzích!

T-exkurze

  • jsou exkurze na aktuální témata vedené odborníky.

  • umožňují si vše vyzkoušet na vlastní kůži.

  • sbližují a sdružují aktivní mládež.

  • jsou obvykle zdarma.

  • se konají ve dvou obdobích - na jaře a na podzim.

  • se skládají se ze tří částí: online přípravy, prezenční části a online zakončení.

  • probíhají zhruba tři týdny (každý z nich zaberou cca 5 hodin času).

  • jsou nedělitelnou součástí projektu Talnet.

Na T-exkurzích se budeš zabývat zajímavými aktuálními tématy, mnohé se na vlastní kůži naučíš a poznáš jak odborníky z oboru, tak i nové kamarády, které zajímá to samé, co tebe. V přípravné fázi se seznámíš se zkoumanou problematikou a vybranými metodami práce a po splnění několika kratších úkolů se vydáš na dané pracoviště, kde si sám/sama všechno vyzkoušíš. Na závěr pak sepíšeš/nakreslíš/natočíš/... tzv. T-report, krátkou závěrečnou osobní zprávu o tom, co vše jsi na T-exkurzi viděl(a) a zažil(a). Online část se otevírá jeden celý týden před konáním samotné exkurze, T-report je třeba napsat do cca dvou týdnů od navštívení pracoviště. Celá T-exkurze tak trvá tři týdny, kdy v každém z nich ti zabere přibližně pět hodin času. T-exkurze jsou otevřené úplně pro všechny (v rámci vymezeného věku) a obvykle zcela zdarma, ty si uhradíš pouze cestu. Tak neváhej a přihlaš se!

Aktuální nabídka T-exkurzí

Jarní T-exkurze proběhnou v květnu, o podrobnostech vás budeme informovat v polovině března.

V případě dotazů se neváhej obrátit na koordinátorku Kateřinu Remišovou.

POZOROVÁNÍ EXOPLANET NEJVĚTŠÍM DALEKOHLEDEM V ČR

Lektoři: Bc. Daniel Dupkala, Mgr. Martin Blažek, Mgr. Magdalena Špoková, Mgr. Ján Šubjak

Věk: 14 – 19 let

Náročnost online části: 10 hodin

Online příprava: od 19. 10. 2020

Prezenční část: 27. 10. 2020 16:00 – 28. 10. 2020 12:30 online

Poznámka: V Ondřejově bude zajištěno přespání s ubytováním a občerstvením. T-exkurze probíhá v úzké spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR (www.asu.cas.cz; https://cs-cz.facebook.com/AstronomickyUstav/) a je spolufinancována z programu ERASMUS+.

Anotace: Výzkum exoplanet je moderním směrem astrofyziky, který byl nyní oceněn polovinou Nobelovy ceny pro M. Mayora a D. Queloze za první objevenou exoplanetu okolo hvězdy podobné Slunci. Kolik je vlastně exoplanet ve vesmíru a jak se vyvíjí? Lze je srovnat se Sluneční soustavou? Jak vypadají a jaké mají atmosféry (pokud vůbec nějaké mají)? Existuje život ve vesmíru? Při hledání odpovědí na tyto otázky se naučíš pracovat s dvoumetrovým Perkovým dalekohledem, největším dalekohledem na území ČR. Pomocí CCD kamery nasnímáme vybranou hvězdu, kolem které obíhá exoplaneta. Ze získaných dat se o ní pak pokusíme dozvědět co nejvíce informací.

METODY PREKLINICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ

Lektoři: Mgr. Jan Pankrác, Mgr. Vít Herynek, Ph.D., Martin Šácha

Věk: 16 – 19 let

Online příprava: od 26. 10. 2020

Náročnost online části: 5 hodin

Prezenční část: 5. 11. 2020 13:00 – 17:00 online

Anotace: Jak vypadají tkáně uvnitř živého organismu, jak se v čase mění a jak to tam vypadalo před zásahem skalpelu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdeš během T-exkurze zaměřené na moderní neinvazivní metody zobrazování živých zvířat. Dozvíš se také, jak uspat či probudit myš, jak s ní zacházet a jestli je lepší chovat samce či samičky. Kromě toho si budeš moci i vyzkoušet ovládání magnetické rezonance (MRI), výpočetního tomografu (CT) a dalších přístrojů. Pokud si přineseš vlastní vzorek do velikosti slepičího vejce, můžeš si jej dokonce naměřit a obrázky si odnést!

TECHNOLOGIE MEZI NÁMI - VR/AR ROBOTI, PROGRAMOVÁNÍ

Lektoři: Zdeněk Smrčka a tým lektorů Talentpointu Intellectus

Věk: 8 – 15 let

Online příprava: od 23. 11. 2020

Náročnost online části: 5 hodin

Prezenční část: 30. 11. 2020 13:30 – 16:30 online

Anotace: Chceš si vyzkoušet nové technologie včetně robotiky a třeba i začít programovat? Máš skvělou možnost v rámci této T-exkurze, kde se zaměříme na virtuální/rozšířenou realitu, úvod do programování i robotiky pomocí robotů Ozobot a také další technologie! T-exkurze je určená pro začátečníky - tedy nejsou nutné žádné předchozí znalosti. Zároveň budeš mít i jedinečnou příležitost podívat se do nitra Podolské vodárny spolu s jejími zaměstnanci, a seznámit se tak s moderními technologiemi v běžné praxi.

METABOLITY ROSTLIN VYUŽITELNÉ ČLOVĚKEM - LÉKY, VŮNĚ, JEDY

Lektoři: Mgr. Jiří Boháček, Jiří Rudolf

Věk: 14 – 19 let

Online příprava: od 30. 11. 2020

Náročnost online části: 5 hodin

Prezenční část: 8. 12. 2020 10:30 – 16:00 online

Anotace: Onemocnění způsobená viry, mikroby i parazity sužují lidstvo od samého počátku. Lidé se postupem času naučili těmto nemocem bránit, ale stále se objevují nové. Vývoj a testování nových léčiv připomíná závody ve zbrojení - účinné chemické látky mají stále složitější molekulární stavbu, je stále nákladnější je vyrábět. Naštěstí ale můžeme brát inspiraci v přírodě! Rostliny totiž dokáží vyprodukovat řadu zajímavých látek. Po jedněch okamžitě usneš, po druhých celou noc probdíš. Některé hezky voní, jiné dobře vypadají. A jsou i takové, které tě byť v nepatrné dávce dokáží zabít, anebo vyléčit. Pojď s námi objevit způsoby, jak to rostliny dokáží! Podíváš se jak do pokusných skleníků, tak do chemických laboratoří, kde budeš moci některé z rostlinných látek izolovat a dále samostatně prozkoumat.