Soustředění

Soustředění je příležitost vidět se tváří v tvář s instruktory, ostatními Talneťáky i dalšími odbornými spolupracovníky Talnetu.

Na podzim se na úvodním soustředění nováčci naučí pracovat v online prostředí kurzů a seznámí se s pestrou nabídkou Talnetu. Pro zájemce ze vzdálenějších koutů republiky probíhá instruktáž i online či v odpoledních hodinách.

Zimní a letní soustředění jsou vyvrcholením půlroční práce v kurzech. Studenti prezentují své seminární práce před odbornou i studentskou porotou a mají možnost zúčastnit se odborného i neodborného programu (exkurze, strategické hry aj.).