Další aktivity

Talnet je pořád ve vývoji, náměty na další aktivity stále přicházejí a jsou postupně nabízeny zájemcům. Talnet se zapojuje i do tradičních aktivit pro nadané jako Mezinárodní turnaj mladých fyziků (IYPT). Zároveň se snažíme zprostředkovávat pro studenty aktivity realizované jinými subjekty jako jsou Mezinárodní tábory pro nadané, soutěž Česká hlavička, účast v mezinárodním foru nadaných dětí Cogito.org a další.

Talnet Robotics

Talnet Robotics je tým talneťáků spojených svým nadšením k poznávání, jak věci fungují uvnitř. Tým v průběhu celého roku společně pracuje na vlastních robotických projektech s účastí na mezinárodních soutěžích.

Pro realizaci projektů využíváme například:

• 3D tisk

• CAD modelování

• Tištěné spoje (PCB)

• Arduino

Přidat se můžeš i ty! Talnet Robotics představuje místo kde své zájmy můžeš aplikovat v nových směrech.

Kontakt: robotika@talentovani.cz

Akce pro veřejnost

Talnet čas od času pootevírá dveře svého „online" prostředí pro ty, kdo se o Talnetu chtějí dozvědět víc nebo chtějí na vlastní kůži okusit, s čím se mohou v Talnetu setkat. Jednou z každoročně organizovaných příležitostí byl Den s Talentem. Kromě toho je také možné potkat Talnet na akcích, které pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (např. Jeden den s fyzikou na MFF UK či Den dětí na MFF apod.).

Zájemci se mohou zapojit do moderovaných online diskusí k vybraným problémům přímo na webu Talnetu, aniž by byli zapsáni do některé aktivity Talnetu.

Realizované akce Talnetu pro veřejnost

Talnet na internetu 2010

Talnet na škole 2009

Den s Talnetem 2008

Den s Talnetem 2007

Den dětí na MFF s MFF 2007

Věda v ulicích 2006

Další akce

Kreativní Workshop Světelný design

S Institutem intermédií (IIM) při pražském ČVUT, který dodával obsahovou část, připravil Talnet pro všechny kreativní techniky a programátory zajímavý dvoudenní workshop. Ten se konal 19.- 20. 11. 2011 v Praze na IIM.

Jedná se o základní uvedení a experimentování se světelným designem. Při kreativní práci se světlem, jak by se dal tento pojem krátce vysvětlit, se vedle technických vědomostí uplatní také znalosti fyziky, tvořivost, estetika, programovací dovednosti, abstraktní myšlení, vtip...

Absolventi se během dvou dnů naučili ovládat mikropočítač Arduino, prošli základy osvětlovací techniky a vyzkoušeli si vlastní instalaci, kterou předvedli svým kolegům, případně pozvaným kamarádům.