Nabídka T-aktivit

Online kurzy probíhající od října do května, vhodné pro žáky ve věku 12 - 18 let, stačí pouze přístup na internet a počítač. K účasti je potřebné doporučení učitele, psychologa, rodiče či jiné vhodné osoby.

Exkurze s online přípravou a závěrem. Probíhají na podzim a na jaře v období, kdy se v kurzech píší seminární práce, jsou vhodné pro žáky ve věku 12 - 18 let. Prezenční části probíhají v laboratořích či v terénu.

T-expedice je intenzivní badatelská aktivita s online přípravou, která probíhá o letních prázdninách. Badatelé pod vedením garanta řeší reálný problém, se kterým se seznámili během přípravy. T-expedice je vhodná pro žáky ve věku 14 - 18 let. Prezenční části probíhají v laboratořích či v terénu. Po jejím skončení badatelé sepisují článek, který je otištěn ve sborníku.

Soustředění jsou vhodná pro všechny. Zde se účastníci mohou potkat spolu navzájem s lidmi, kteří mají podobné zájmy a také se svými instruktory z kurz

T-úterky jsou pravidelné online relace pro Talneťáky, instruktory Talnetu a další hosty. Dávají možnost Talneťákům více se podílet na přípravě i realizaci T-aktivit. Pravidelně se na stejném odkaze vždy ve stejný čas střídají T-přednášky a Café Talnet.

Absolventi T-kurzů se mohou účastnit kurzů na spolupracující fakultě již během svého středoškolského studia. V případě, že nastoupí studium na této fakultě, lze jim po dohodě uznat kredity za již absolvované vysokoškolské kurzy.

Talnet je pořád ve vývoji, náměty na další aktivity stále přicházejí a jsou postupně nabízeny zájemcům. Talnet se zapojuje i do tradičních aktivit pro nadané jako Mezinárodní turnaj mladých fyziků (IYPT). Zároveň se snažíme zprostředkovávat pro studenty aktivity realizované našimi partnery.