Zimní soustředění 2014 Zimní soustředění 2014

Zimní soustředění letos na konci ledna opět svedlo na čtyři dny Talneťáky ze všech koutů naší vlasti na Vysočinu, do Zderazi u Skutče.

A bylo nás letos opravdu požehnaně. Čtyři desítky Talneťáků, Nafťáků, instruktorů, garantů, organizátorů Talnetu a jeden pes.

Od čtvrtečního příjezdu do nedělního oběda jsme za světla i za tmy využili každičký okamžik a stihli jsme toho opravdu hodně. Celé soustředění jsme tak trochu zaměřili na praktickou přípravu na expedici, ale samozřejmě zbyla spousta času i na odborný program a další aktivity. První den po vzájemném seznámení vyrazily dvě výpravy do noční temnoty po stopách yettiho, aby se nakonec spojily v jedinou a v souboji s časem překonaly nástrahy nehostinné přírody.

Druhý den nás dopoledne poctil svou návštěvou expert na stavby mostů a pod jeho dozorem jsme postavili mosty nejen z maršmelounům a špejlí. Odpoledne pak skupiny expedičníků pekly na otevřeném ohni chleba a potýkaly se v drsných arktických podmínkách s úkony, nezbytnými k přežití pod širým nebem. Někdo stavil přístřešek, jiný vymýšlel alternativní zdroj energie či způsob, jak transportovat raněného. Po večeři jsme si pak již v teple domova rozšířili antropologické obzory a vyzkoušeli si pod dozorem mladých garantů z kurzu Nad vědou v dějinách plamennou diskuzi na téma uspořádání vesmírných těles.

Sobota nás ráno zastihla u jedné z nejdůležitějších částí zimního soustředění a celého Talnetího roku vůbec - obhajob seminárních prací. Kromě testů a diskuze o expedici jsme první víkendový den stihli ještě procházku po okolních lesích a večer rozpravy o tom, jak je důležité dívat se na jednu věc z různých úhlů. Na konec dlouhého dne jsme ještě vyzkoušeli udělat z nepitné vody pitnou. Chuťově nic moc, ale když je žízeň...

Poslední den nám Nafťáci předvedli, jak to vypadá na Turnaji mladých fyziků, na který se celé soustředění stihli připravovat souběžně s dalším programem. A nakonec? Nakonec přišel výbuch.

A zatímco led v přilehlém rybníku ještě tiše popraskával po expolzi ohřátého dusíku, dlouhý had tradičního loučícího kolečka neměl konce a všichni si stiskem ruky stvrdili, že se brzy setkají znova.

Foto: David Wagenknecht

Text: Štěpán Peterka

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Podzimní T-exkurze 2019

Nabídku, která se bude průběžně aktualizovat najdete na  http://www.talnet.cz/t-exkurze

Úvodní soustředění 2019

Termín: 4. – 6. října 2019, Poděbrady   Přihláška k vyplnění - každý účastník vezme...

Otevřeny registrace do T-kurzů

Do ročníku 2019 - 2020 je možné se přihlašovat do upravené nabídky T-kurzů. Přihlášku naleznete...

Letní soustředění 2019

Přihlašování ukončeno. Pokud byste chtěli jet a nestačili jste se přihlásit, kontaktujte Štěpán...