TNI2010 Michaela Žáková TNI2010 Michaela Žáková

V této diskuzi odpovídá na Vaše dotazy Michaela Žáková, psycholožka spolupracující s Talnetem.

Zpět na stránku Talnet na Internetu

 

 

Dobrý den, co si myslíte

Dobrý den, co si myslíte o určování mimořádně nadaných. Na jednu stranu je nutné nějak vymezit, kdo je mimořádně nadaný, aby stát věděl, kam a komu má přidělit nějaké prostředky. Na druhou stranu je vždy obtížné stanovit nějakou hranici a rozhodnout, že ten tam patří a ten už ne. Navíc existují různé metody, podle kterých se to určuje a ani odborníci se nemohou shodnout, která metoda je správná.

Dobrý den,myslím si, že

Dobrý den,myslím si, že je poměrně užitečné stanovit, kdo je mimořádně nadaný, aby se mu mohla poskytnout odpovídající péče – je škoda nadání a talent zanedbat. Jenže to určování nadání je opravdu trochu obtížné. Samotné IQ nestačí, na tom se shodnou snad již všichni. Proto je potřeba zkoumat ještě další složky nadání. V tom už všichni nejsou za jedno, co by to mělo být. Obvykle se však posuzuje právě zde již vícekrát zmiňovaná motivace, také kreativita a kritické myšlení (to jsou standrardně zadávané testy i v Talnetu). Dále také výsledky školní (i mimoškolní) činnosti. Dle mého soudu by podpora pro rozvoj nadání měla být poskytnuta dětem, které projevují o obor nadstandardní zájem a tomu odpovídají výsledky jejich práce v daném oboru (nemyslím jen to, že odvádějí skvělou práci, ale i to, že se snaží a pracují pilně, byť dělají chyby. Těmi se konec konců člověk učí:-)). Myslím, že už to je důkazem, že mají dostatečnou inteligenci pro studium. Pro potřeby školství o nadání rozhodují pedagogicko-psychologické poradny, pevně věřím že skutečně ve prospěch dětí. Také mám zkušenost, že dobrý a všímavý učitel objeví nadání u dětí i bez PPP a může jim připravovat úkoly navíc – ale to musí být hodně nadšený, když to má dělat jako práci navíc zadarmo…

Psychologie

A má Talnet také kurzy psychologie?

Bohužel ne, psychologie se

Bohužel ne, psychologie se řadí ke společenským vědám, kdežto Talnet se zabývá přírodními vědami. Ale třeba se v budoucnu nabídka rozšíří.

Proč je nutné všechno

Proč je nutné všechno psychologicky sledovat? Není toho sledování v naší společnosti už dost? Nebo MUSÍ být všechno POD KONTROLOU?

Dobrý den, testování

Dobrý den, testování v Talnetu neslouží pro kontrolu (ostatně výsledky testů nijak účast v kurzech neovlivňují). Navíc ani být NEmusí – je to dobrovolné, i když nemáme zkušenost, že by se tomu někdo bránil, naopak převládají pozitivní reakce na možnost sebepoznání prostřednictvím psychologie. Psychologické testy slouží zejména k tomu, abychom účastníkům pomohli vytvořit ideální studijní podmínky, tak říkajíc "na míru". Více je v prvním diskusním příspěvku.

Lze nějak volní vlastnosti

Lze nějak volní vlastnosti podstatné pro výborné výsledky v kognitivní oblasti trénovat? Pokud ano, nabízí Talnet nějaké takové aktivity?

Ještě mě napadlo, že lze

Ještě mě napadlo, že lze trénovat vlastnosti, které výrazně podpoří dobré pracovní výsledky. Mám na mysli zejména umění vytvořit si plán, práci si správně rozvrhnout, neodkládat ji na poslední chvíli atd. K tomu je již vydáno poměrně dost publikací (Grada a Portál, název si bohužel nepamatuju).

Dobrý den, pokud jste

Dobrý den, pokud jste rodič/učitel, napadá mě pro motivaci dětí k práci jedině známé doporučení: zaujmout a následně za výkon odměnit. Časem by se vnější motivace měla stát vnitřní. Během práce podněcovat ke kladení otázek, pokusům, formulování hypotéz (i na naivní úrovni), přemýšlení… Žádný ucelený program na trénink volních vlastností pro tuto oblast mě nenapadá. Takže ani Talnet nic speciálně nenabízí. Ale předpokládám, že systém práce v Talnetu může účastníky právě tímto směrem motivovat. Zejména na soustředěních, kde probíhají prezentace prací, diskuse mezi účastníky a setkání s odborníky z různých oblastí, dochází dle mě k motivaci pro "vědeckou" práci – nejprve vnější (moci prezentovat vlastní dobrou práci) a posléze i vnitřní (když objeví radost z poznávání). Nevím, zda jsem zodpověděla otázku k vaší spokojenosti, kdyžtak se opět ptejte – pokud budu vědět, ráda upřesním.

Zvláštnosti

Dobrý den, zajímalo by mne, zda děti, které se Talnetu účastní vykazují tendenci k nějakým určitým povahovým rysům. Zda mají něco společného, co je odlišuje od "běžných" dětí jejich věku. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, myslím, že

Dobrý den, myslím, že nejnápadnějším rysem je u Talneťáků zvídavost. Oproti "běžné" populaci vykazují větší chuť se dozvídat nové věci, přemýšlet, ptát se… Řekla bych, že to je odlišuje více než např. vysoké IQ, které konec konců až tak důležité není (a ne každý Talneťák má IQ nadprůměrné). Mají mnohem větší zájem "pracovat hlavou" nad rámec školní výuky než je běžné. Jinak jsou to normální a různorodí mladí lidé:-)

Dalo by se říci, že mají

Dalo by se říci, že mají větší motivaci dozvídat se nové věci? Je to spíše o motivaci než o inteligenci?

Dobrý den, inteligence je

Dobrý den, inteligence je určitě důležitá, ale pro práci v Talnetu je myslím motivace důležitější (za předpokladu alespoň průměrného IQ, pochopitelně). Se samotnou vysokou inteligencí bez píle a motivace jedinci od práce "odpadají" a nedotahují úkoly do konce. Nejlepší je samozřejmě kombinace obojího, ale i s průměrným IQ a velkou pílí (motivací) dosahují jedinci vynikajících výkonů.

Psycholožka?

Co všechno dělá psycholožka u Talnetu? To neustále sledujete účastníky, co dělají v kurzech?

Co všechno dělá

Dobrý den, účastníky v kurzech nesledujeme. Hlavní prací je již stávající Talneťáky otestovat – testujeme 4 testy a v žádném případě jejich výsledky neovlivňují účast na kurzech Talnetu. To je dáno chutí do práce:-) Z výsledků se snažíme udělat každému "vzdělávací profil" na míru. S každým Talneťákem na soustředění osobně probereme výsledky. Dále pokud má někdo nějaké trápení, případně jiné dotazy, může se na nás obrátit. To se děje hlavně na soustředění při osobním kontaktu, ale v pár případech i prostřednictvím mailu. Zatím asi poslední "psychologickou" aktivitou jsou některé programy na soustředění – např. relaxace, cvičení v komunikaci a rétorice apod. Dále statisticky zpracováváme tzv. tvrdá data, ale to nemá na Talneťáky žádný přímý vliv, to je v podstatě součást vědecké práce, která by měla sloužit k optimalizaci vyhledávání talentovaných jedinců.

Komentáře (pro přihlášené)