TNI2010 Martina Röhlichová a Eva Novozámská TNI2010 Martina Röhlichová a Eva Novozámská

V této diskuzi odpovídají na Vaše dotazy Martina Röhlichová a Eva Novozámská, instruktorky kurzů Biologie.

Zpět na stránku Talnet na Internetu

 

 

Ještě k tomu Darwinovi.

Ještě k tomu Darwinovi. Myslel jsem, ež to je teorie, která stojí v základu dnešní biologie. Jiná teorie ji zatím nenahradila. Nebo věříte Inteligentnímu disajnu?

Darwin

V základu stojí, to my jsme nepopíraly :-) a není ji třeba nahrazovat, nicméně se objevila např. molekulární biologie. Co je "Inteligentní disajn" nevíme.

E + M

http://www.youtube.com/watch?v=ZV_LVq9qilU

Kontrolní otázka –

Kontrolní otázka – jestli víte, co teď zrovna kvete?

jarní kvítí

Zdravíme Biologa,

toho je :-). Výběrem: bledule, sněženka, talovín, devětsily, jaterník, sasanka, zemědým, koniklec, šafrány, petrklíč, narcis atd. Tohle všechno jsme opravdu kvést viděly :-).

Pokud bys měl nějaké další otázky, napiš :-). Eva Novozámská a Martina Röhlichová

Paraziti

Máte kurz speciálně zaměřený na parazity?

parazité

Pěkné odpoledne,

kurz zaměřený výhradně na parazity nemáme.

Zdravíme! Eva Novozámská a Martina Röhlichová.

Pracujete v kurzech Talnetu

Pracujete v kurzech Talnetu také se zvířaty? Myslím s živými zvířaty.

živočichové

Pěkné odpoledne!

Nejsme si jisté, jaká práce s živými zvířaty by Tě zajímala, co by Tě bavilo. Máš nějaké zvíře doma?

V Talnetu pracujeme on-line, takže přímá práce se zvířaty je možná pouze v domácích podmínkách v rámci seminární práce, zejména etologická pozorování. Kuzr hydrobiologie nabízí úlohy, při kterých se studují živočišné vodní organismy. Také etologická exkurze do Zoo nabízí kontakt se zvířaty.

Děkujeme za otázku a popřípadě můžeme doplnit. Ozvi se. Zdraví Eva Novozámská a Martina Röhlichová.

Myslel jsem, jestli máte

Myslel jsem, jestli máte třeba někde nějaké minizoo, kam by se dalo chodit za zvířaty. Ale podle odpovědi to vypadá že asi ne. Tak díky.

minizoo

Bohužel minizoo nikde nemáme, a proto se snažíme nabídnout alespoň tu exkurzi do ZOO. Je to zaměřeno na etologická pozorování.

Nemáš zač. E + M

Díval jsem se na přehled

Díval jsem se na přehled kurzů a biologie je zde v jednom bloku s geografií. Proč je tomu tak? Vždyť se jedná o dosti různorodé obory? Děkuji za odpověď V. Mutra

BioGeo(grafie)

Dobrý den,

to je těžká odpověď. Pravdou je především to, že student nemusí absolvovat oboje. Časově jsou to oddělené moduly, v každém je výběr seminárních prací. Pokud si vzpomínám, spojení biologie a geografie vzniklo dalo by se říci náhodně, nicméně tématika moduly spojuje – například Voda na Zemi. V biologickém modulu Z říše rostlin není tématicky daleko ke geografickým souvislostem atd. Obecně se domníváme, že biologie a geografie mají k sobě dost blízko třeba v ekologii, hydrobiologii, botanice, když budeme ještě podrobnější napadá nás například migrace zvěře, rostlinné invaze, výskyt krevních skupin a tak dál.

Děkujeme za otázku a zdravíme! Eva Novozámská a Martina Röhlichová.

Který kurz bych si měla vybrat?

Když bych se chtěla dozvědět něco o biologii člověka, tak který kurz bych si měla vybrat?

biologie člověka

Milá Terezo, bohužel žádný kurz se v Talnetu na biologii nespecializuje (zatím :-) ). V případě zájmu studentů by asi nebyl problém kurz vytvořit. Talnet se snaží nabídnout tvořivé, možná až badatelské úlohy a to se zatím pokoušíme realizovat v tématice: hydrobiologie, rostliny, genetika, a v jednom šířeji (ve smyslu obecnosti) zaměřeném kurzu vztahů mezi organismy.

Možná bys nějaké vazby na biologii člověka mohla získat v kurzu genetiky, například v seminární práci … a to v podstatě platí i pro další kurzy.

Děkujeme Ti za dotaz a zdravíme! Eva Novozámská a Martina Röhlichová.

Darwinova evoluční teorie

Chtěla bych se zeptat, jak se vy sama díváte na Darwinovu evoluční teorii – jste zastánkyně nebo odpůrkyně? :-) A setkala bych se v Talnetu třeba s něčím příbuzným, DNA a tak?

Díky, mějte se!

HK

Darwinova teorie

Milá Hanko, Darwinova teorie je poměrně hodně diskutovatelné téma :-) Myslíme, že řada myšlenek objasňuje a vysvětluje vývoj druhů, s některými je zas třeba těžké souhlasit. Vždy je to otázka diskuse nad konkrétní myšlenkou a tématem. Je to jedna z mnoha teorií bilogické vědy, a proto nejsme ani zastánkyně ani odpůrkyně :-) To jsme Tě ale nepotěšily, že :-)). Pokud jde o DNA, tak se s tímto tématem můžeš setkat hlavně v kurzu genetiky, popřípadě v jiných kurzech v návaznosti na tématiku nebo v seminárních pracech.

Děkujeme za dotaz a zdravíme Tě. Eva Novozámská a Martina Röhlichová.

Kdy vás začala víc

Kdy vás začala víc zajímat biologie? A jak jste se vůbec rozhodla pro biologii? Já se stále nemůžu rozhodnout jestli mám jít cestou matematiky, psychologie, sociologie, biologie… Všechno mě to baví – tak proč právě biologii?

:-)

Milý Filipe, koukám, že "ranní ptáče dál doskáče" a lidová moudrost ještě dále pokračuje, ale o tom více až v nějakém kurzu :-) Eva: Já jsem původně biologii vůbec studovat nechtěla, ale na střední škole mě vyučovala skvělá paní profesorka, která můj vztah k biologii radikálně změnila :) Od té doby se jí držím (profesorky i biologie :-) ) Martina: Pamatuji si, že v páté třídě jsem byla na olympiádě z biologie. Ale bavilo mě ledacos a biologii jsem šla nakonec studovat spolu s matematikou. A musím říct to samé, co Eva, že skvělá profesorka biologie na gymnáziu měla vliv na mou volbu. Kromě toho jsem chtěla studovat psychologii a tam bylo potřeba udělat přijímačky i z biologie:-). Takže: záleží na tom, v jaké jsi vývojové fázi, řečeno slovy biologa či psychologa a možná i na tom, kdo Tě který předmět vyučuje :-)

V biologii uplatníš i svůj zájem o matematiku například (různé modely, grafy, statistiky, nakonec i logické myšlení), sociologické zákonitosti nalezneš třeba v etologii, když se budeš zabývat biologií člověka je jen krůček od neurologie k psychologii, a tak dál. Jak sám vidíš biologie je prostě nejlepší! :-)

Děkujeme za dotaz a zdravíme Tě! Eva Novozámská a Martina Röhlichová.

Komentáře (pro přihlášené)