T-exkurze: jaro 2010 T-exkurze: jaro 2010

Milí Talneťáci i Vy, kdož jste v Talentu poprvé, vítejte v nabídce jarních T-exkurzí 2010!

T-exkurze jaro 2010:

  1. Krajina naživo aneb o pražských divočinách
  2. Fotovoltaika – výroba slunečního článku
  3. Geografie Prahy – vnitřní město a jeho proměny – Karlín
  4. Experimenty – cesta k poznání chemie
  5. Meteorologické radary a zpracování družicových informací
  6. Nepořádní matematici aneb o permutacích zvaných NEPOŘÁDKY (Přednáška)
  7. Budiž světlo! (nejen rentgenové)
  8. DNA – Informace zakletá v makromolekulách

Aktuální přihlášku do T-exkurzí najdete zde, registrace otevřena od 22. března do 25. dubna 2010.

Co je to T-exkurze, jak se v ní pracuje a jak proběhly T-exkurze v minulých letech?


1. Krajina naživo aneb o pražských divočinách

Praha se vylila přes okraj vltavské kotliny a prosakuje sídlišti a hypermarkety do venkovní krajiny. Zároveň se však projevuje postagrární obrat krajinného vývoje směrem k revivalu divočiny.
A tak to lze vidět i obráceně: divoký les dnes znovu čenichá za svodidly dálnic, kolonizuje úhory a dvory opuštěných továren, podmaňuje si staré sady, prosakuje do města sterými cestami.

(Sádlo& Pokorný, 2004)

Vycházka po pražských zákoutích s povídáním o různých vrstvách krajiny, která by měla být trochu netradičním nahlédnutím na město, než se nám obvykle skýtá. Kromě vlastního výkladu se pokusíme společně i o drobné „umělecké" aktivity (tedy rozumějme zcela neexaktní, naopak abstraktní a intuitivní prožití krajiny).

Lektor: Mgr. Michaela Zemková

Časová náročnost: 3 hodiny v terénu, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín terénní expedice: 24. 5. 2010, od 14:00
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – terénní exkurze po zakoutích Prahy

[nahoru]


2. Fotovoltaika – výroba slunečního článku

Sluneční energie je významným zástupcem obnovitelných zdrojů energie. Jak takový sluneční (fotovoltaický) článek funguje a jaké vykazuje vlastnosti, zjistíme v rámci exkurze do laboratoře. Nejprve však bude potřeba si takový článek, v našem případě článek využívající organické barvivo, vyrobit.

Lektor: doc. Jiří a Jana Touškovi

Časová náročnost: 3 hodiny v laboratoři, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín návštěvy laboratoře: 26. 5. 2010, od 13:30
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – odborné pracoviště: laboratoři Katedry makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, V Holešovičkách 2, Praha 8

[nahoru]


3. Geografie Prahy – vnitřní město a jeho proměny – Karlín

Město je neustále v pohybu, působí v něm spousta procesů, které ovlivňují jeho charakter (fyzický vzhled, funkce daného území i skupiny lidí, které ho využívají). Podívejme se, jakou atmosféru má historické průmyslové předměstí Prahy – Karlín, k jakým zásadním změnám v něm během posledních 20 letech došlo a jaký dopad může mít náhlá přírodní katastrofa na image městské čtvrti.

Lektor: Mgr. Světla Zelendová

Časová náročnost: 3 hodiny v terénu, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín terénní exkurze: mezi 17. – 28. 5. 2010, od 13:00
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – Karlín, Praha 8

[nahoru]


4. Experimenty – cesta k poznání chemie

Vyzkoušej si práci v opravdové chemické laboratoři. Čeká na Tebe výběr těch nejzajímavějších a nejefektnějších pokusů, které chemie může nabídnout. Budeš připravovat a testovat bengálské ohně, peklo ve zkumavce, sloní zubní pastu a mnoho dalších experimentů. Vyzkoušíš si také jak se vytváří a ověřuje vědecká hypotéza a jaký je její vztah k vlastnostem chemických látek. Přijď a zkus si, jak se dělá zajímavá chemie…

Lektor: Mgr. Pavel Teplý, Mgr. Michal Dvořák, Ph.D.

Časová náročnost: 2 hodiny v laboratoři, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín návštěvy laboratoře: 20. 5. 2010, od 13:00
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – odborné pracoviště: chemická laboratoř Katedry učitelství a didaktiktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Albertov 3, Praha 2

[nahoru]


5. Meteorologické radary a zpracování družicových informací

Nejprve se online seznámíte s funkcí a různými typy meteorologických radarů a družic, poté společně navštívíme Družicové oddělení odboru distančních měření a informací Českého hydrometeorolo­gického ústavu, kde vám je představí odborníci z praxe.

Lektor: RNDr. Petr Pišoft Ph.D.

Časová náročnost: 3 hodiny v laboratoři, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín návštěvy odborného pracoviště: mezi 17. – 28. 5. 2010, po 13:00
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – odborné pracoviště: Družicové a radarové oddělení ČHMÚ, Praha

[nahoru]


6. Nepořádní matematici aneb o permutacích zvaných NEPOŘÁDKY (Přednáška)

Už jste někdy slyšeli o permutacích? Pokud ne, nevadí – vše potřebné se dozvíte na místě…
A pokud ano, dozvíte se o nich třeba něco víc! Na přednášce se budeme věnovat permutacím s omezujícími podmínkami a řešení zajímavých úloh, které mohou mít i praktické aplikace.

Lektor: doc. RNDr. Emil Calda, CSc.

Časová náročnost přednášky: cca 2 vyučovací hodiny
Termín: mezi 25. 5. 2010, od 14:00

Místo konání – MFF UK, Praha – Karlín

[nahoru]


7. „Budiž světlo!" (nejen rentgenové)

Lektor: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph. D.

Časová náročnost: 3 hodiny v laboratoři, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín návštěvy odborného pracoviště: 27. 5., od 14:00
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – MFF UK, Katedra fyziky kondenzovaných látek, Ke Karlovu 3, Praha 2

[nahoru]


8. DNA – Informace zakletá v makromolekulách

Lze odhalit genetické poškození zásadním způsobem ovlivňující život člověka dřív, než se narodíme? Nebo, jak budeme vypadat a jaké onemocnění nás může v životě potkat? Při pohledu na strukturu uspořádání sekvence nukleotidu DNA toto vše odhlait lze. Během exkurze poodhalíme tajemství primární struktury DNA a blíže se podíváme na princip fungování pristroje pro čtení sekvence nukleotidu – sekvenátoru, který kromě toho nabízí spektrum dalších možností pro využití sekvenace informačních makromolekul.

Lektor: MUDr. Kamila Procházková, Mgr. Aneta Mádlová

Časová náročnost: 2 hodiny v laboratoři, 8 hodin online
Zahájení online části T-exkurze: 3. 5. 2010
Termín návštěvy odborného pracoviště: 19. 5. 2010, 16:00 – 18:00
Ukončení T-exkurze: 31. 5. 2010

Místo konání – Genetické pracoviště GENvia, s. r. o. v prostorách Nemocnice svaté Alžběty, Praha


Zdroj obrázku: http://users.utu.fi/…dna_logo.jpg

[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)