Programovatelné automaty - simulace a řízení Programovatelné automaty - simulace a řízení

Kurz programovatelné automaty je určen všem, které zajímá, jakým způsobem probíhá průmyslová výroba a co vlastně tuto výrobu řídí. Na jednoduchém modelu se seznámíme s vlastnostmi řídících systémů a jejich programováním.

Modelování, simulace a řízení

V průběhu 6 lekcí se seznámíte s významem a cíli modelování a řízení jednoduchých dynamických systémů. Vystačíte přitom s pouhou znalostí základních fyzikálních zákonů a středoškolské matematiky.
V programovém prostředí Scilab/Scicos (které je na rozdíl od prostředí Matlab, běžně používaného na katedře řídicí techniky ČVUT, volně ke stažení) se naučíte vytvářet, simulovat a řídit modely dynamických mechanických systémů. Model odvalující se kuličky po nakloněné tyči si ověříte na reálném systému při vlastní exkurzi v laboratoři, kde se rovněž seznámíte s činností ostatních modelů používaných ve výuce nejen u nás ale i na mnoha technických univerzitách ve světě.

Model kuličky na tyči:

Programovatelné automaty

Postupně se také naučíte popisovat pracovní postup pomocí logických výrazů a využít tento postup pro programování řídicích systému. Program, který vytvoříte, postupně vyzkoušíte na fyzickém modelu v laboratoři, který dokáže třídit míčky podle jejich barvy. Po celou dobu průběhu kurzu bude možné díky vzdálenému přístupu k modelu s ním pracovat a testovat svůj program. Kvalitu programů jednotlivých účastníků pak porovnáme závěrečné exkurzi.

Model na třídění míčků:

Absolventi kurzu si zejména pochvalují seznámení se s poměrně širokým uplatněním matematiky a fyziky v oblasti řídicí techniky, o kterém neměli do té doby téměř žádnou představu.
Třeba budete také potěšeni, že již po několika základních lekcích a s poměrně jednoduchým matematickým aparátem budete sami schopni navrhnout regulátor, který velmi dobře funguje na reálném systému.

[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)