Moderní fyzika – fotovoltaika Moderní fyzika – fotovoltaika

Využití sluneční energie – příležitost k ekologickému myšlení

  • Víte, co je to fotovoltaický jev?
  • Z čeho se vlastně sluneční články vyrábějí?
  • Může fotovoltaika vyřešit současné problémy se zásobováním energií?
  • Jaká je cena energie z fotovoltaických zdrojů?
  • Vyrobí fotovoltaická elektrárna více energie, než se spotřebuje při její výrobě?
  • Kolik CO2 se vyprodukuje při výrobě solárních modulů?

Sluneční elektrárna v Toledu:

Těmito a dalšími otázkami se zabývá kurz Moderní fyzika. Tématu fotovoltaika je v kurzu věnováno celkem 6 lekcí. Lekce vás nejprve seznámí s tím, jak vzniká využitelný proud a napětí při osvětlení slunečního článku, dozvíte se více o slunečních elektrárnách, seznámíte se s pojmy fotovoltaický panel (modul), invertor a s konstrukcí elektráren. Budete mít možnost diskutovat také výběr vhodných materiálů pro sluneční články s ohledem na jejich šířku zakázaného pásu a sluneční spektrum. Na exkurzi, která bude následovat po úvodních lekcích, si pak společně vyrobíme sluneční článek.

Příprava fotovoltaického článku (namáčení budoucího článku do barviva a následná kontrola funkčnosti hotového článku):
 

Ukázka seminární práce (měření a porovnávání účinnosti různých typů fotovoltaických panelů):*

 


*Za poskytnutí obrázku děkujeme Ondrovi Novákovi

[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)