Jak se studuje v T-kurzu Jak se studuje v T-kurzu

Schéma ukazuje možné varianty průchodu studenta kurzem a rozložení studijních aktivit v průběhu roku.

 

Kurzy začínají víkendovým úvodním soustředěním, kde se studenti naučí pracovat v online prostředí kurzů. Pro ty, kdo se úvodního soustředění nemohou zúčastnit, je připraveno online školení.

Každý kurz (kromě kurzu Nafta) se skládá ze dvou samostatných výukových modulů s lekcemi a zajímavými úkoly. Po celou dobu kurzu je instruktor k dispozici pro konzultace a dotazy studentů, nebo pro diskutování o tématu. Student si může studium rozvrhnout podle vlastních časových a technických možností. To znamená, že může studovat z prostředí domova, školy, knihovny nebo třeba i internetové kavárny, a to ráno, odpoledne či večer, v pondělí nebo třeba v sobotu, prostě jak mu to vyhovuje – není určen žádný přesný čas, kdy musí student „přijít" do kurzu. Studium obvykle zabere 2–3 hodiny týdně.

Po každém výukovém bloku následuje blok práce na vlastním projektu (seminární práci) na téma, které navrhne instruktor nebo které si vybere sám student. I zde je instruktor k dispozici studentovi ke konzultacím a při práci na projektu studenta vede. Vedle práce na seminárních pracích také zároveň probíhají T-exkurze, do kterých se mohou zájemci zapojit.

Vyvrcholením práce v kurzu jsou online obhajoby. Práce jsou v kurzech zveřejněny ostatním spolužákům v Talnetu, kteří mají společně s instruktory možnost klást autorovi práce dotazy, a ten na ně musí odpovědět, obhájit si svůj názor a své výsledky práce. Poté přichází prezentace projektu „na živo" na společném soustředění (po online obhajobách) před ostatními Talneťáky a odbornou porotou.

Nabídku účasti na soustředěních, stejně jako na T-exkurzích, mohou studenti všech kurzů využít podle vlastních možností a preferencí.

Díky své dostupnosti po internetu a online formě je studium v Talnetu otevřeno studentům z celé České republiky i Slovenska a nabízí jim i další výhody. Jednou z podstatných je individuální přístup ke každému studentovi, který má možnost konzultovat jakýkoli odborný problém a dotaz online se svým instruktorem. Studium v Talnetu s sebou nese také velké plus pro další odborné vzdělávání a kariérní směřování. Studenti nahlédnou pod pokličku jednotlivých věd a odborných pracovišť o dost intenzivněji a konkrétněji, než se jim to může podařit při běžném vyučování ve škole, a mohou si tak lépe ujasnit, který vědní obor jim vyhovuje nejvíce…

jak studovat online Talnet

____________

*(POZOR! Zkontrolujte, že máte zapnutý zvuk! Pro správné zobrazení je potřeba mít nainstalovaný Adobe Flash Player – zde: http://get.adobe.com/flashplayer/?… ; doporučujeme otevřít v novém panelu či okně)

Komentáře (pro přihlášené)