Geografie I Geografie I

Geografie nabízí řadu pestrých témat. Všechno se do kurzu nevejde, otevřeme pouze několik oken do různých geografických disciplín.
Kladení geografických otázek, získávání informací a dat, jejich organizování a analyzování, závěry – to jsou základní geografické dovednosti.
Problémové úlohy nabízí prostor pro vyzkoušení si naučených geografických technik prakticky, nebo-li řešení konkrétních problémů z geografické praxe. Důraz je kladen na vlastní přístup k řešení problému, výběr vlastního objektu zájmu a prostor pro vlastní tvořivost.


Kurz Geografie I – Život v souvislostech

V sedmi lekcích kurzu společně rozebereme vztah člověka a krajiny z pohledu různých geografických disciplín.

K čemu slouží tato krajina a proč? Sídelní, průmyslová, rekreační…?

Mozaika města – jaké rezidenční zóny se nacházejí v mém městě? Jak město roste a proč?

Co je to brownfield a jak ho lze využívat? K rekreaci? Kde a jak lidi tráví čas? A jak to působí na krajinu?

Kurz Geografie I by měl vést k uvažování v souvislostech, zkrátka podpořit rozvoj komplexního myšlení nás začínajících geografů.


A co dál?

Zaujalo vás některé z témat? Máte chuť přijít geografickým problémům na kloub? Ne všechna témata se vešla do této ukázky. Více se dozvíte na vlastní oči v kurzech! Neváhejte se přihlásit :-)

[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)