Geografie III Geografie III

Geografie nabízí řadu pestrých témat. Všechno se do kurzu nevejde, otevřeme pouze několik oken do různých geografických disciplín.
Kladení geografických otázek, získávání informací a dat, jejich organizování a analyzování, závěry – to jsou základní geografické dovednosti.
Problémové úlohy nabízí prostor pro vyzkoušení si naučených geografických technik prakticky, nebo-li řešení konkrétních problémů z geografické praxe. Důraz je kladen na vlastní přístup k řešení problému, výběr vlastního objektu zájmu a prostor pro vlastní tvořivost.


Kurz Geo III – Voda na Zemi

Geografie III se dívá na téma Voda na Zemi očima geologie, geomorfologie, obecné hydrologie a oceánografie.

V prvních dvou lekcích se pracuje s elektronickou geologickou mapou, identifikují horniny v našem okolí.

V dalších dvou lekcích se podíváme na zoubek hydrologii.

Ukázka úkolu: Hypotetický klimatický model předpovídá pro určité území zvýšení průměrné teploty při zachování přibližně stejného množství srážek. Jak se to projeví na množství vody v tocích? Jaký bude rozdíl mezi létem a zimou?

V posledních třech lekcích se ponoříme do oceánů. Prozkoumáme vlastnosti světového oceánu a cirkulaci vody.

Ukázka úkolu: Sledování změn rozložení průměrné roční salinity oceánu v závislosti na hloubce

Voda je všude kolem nás, formuje zemský povrch a člověk se bez ní neobejde. Tak proč ji nezkoumat…


A co dál?

Zaujalo vás některé z témat? Máte chuť přijít geografickým problémům na kloub? Ne všechna témata se vešla do této ukázky. Více se dozvíte na vlastní oči v kurzech! Neváhejte se přihlásit :-)

[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)