Biologie I Biologie I

Najděte 10 rozdílů na dvou předložených obrázcích:

Povedlo se? Ne? Našli jste více rozdílů? Méně? Zdá se vám, že dva neporovnatelné obrázky nelze popsat deseti rozdíly?

Nejspíš máte pravdu, ať už jste odpověděli jakkoliv. Ne že bychom se v kurzu biologie chystali relativizovat fakta, nicméně budeme se společně učit nazírat věci z vícero úhlů nebo jinak řečeno s nadhledem…

 • Jestli jste zvyklí uvažovat v širších souvislostech nebo to alespoň chcete zkusit a jestli vás zajímá příroda…
 • Jestli jste někdy uvažovali o sousloví „trvale udržitelný rozvoj", pak naleznete celou řadu podnětů ke svým úvahám v našem biologickém kurzu…
 • Jestli se nedomníváte, že biologie je jen o zvířátkách, kytičkách a možná ještě bakteriích, pak jste na správné adrese…

Kurzem biologie budete procházet tak, abyste viděli život (z řeckého bios) v širších souvislostech. Úlohy v kurzu vyžadují určitý nadhled a schopnost uvažování v kontextu, tedy propojování informací. Ačkoliv nebudete experimentovat v laboratoři, nudit se nebudete. Na základě dostupných znalostí a faktů budeme vyvozovat závěry a řešit problémové situace.

A s čím vším se v kurzu můžete setkat?

 • Odění rostlin
 • Fotosyntéza
 • Potravní řetězce
 • Potravní vztahy
 • Etologie
 • Vodní režim rostlin
 • Osmotické jevy
 • Ekosystémy a jejich stabilita

a dalšími, řekli byste standardními učebnicovými pojmy.

Jaké otázky si společně položíme?

 • Impregnovali jste někdy stan?
 • Myslíte, že lidé chovající psy mohou způsobit ekologickou katastrofu?
 • Víte, jak se vyvíjí ekosystém na holé skále?
 • Tušíte, co je hlava parfému?
 • Pobývali jste někdy v umělém ekosystému?
 • Vzpomínáte na nějaké setkání s chlupatou rostlinou?
 • Potkali jste někdy stepního běžce?
 • Také si myslíte si, že zájmem parazita je zabít hostitele?
 • Dovedete porovnat efektivitu využití plastových a skleněných obalů?
 • Uvažovali jste někdy o tom, jak se žáby starají o nakladená vajíčka?
 • Myslíte, že předchozí otázky mají něco společného s již zmíněným trvale udržitelným rozvojem?

Pro malou ukázku se podívejme na studijní text k lekci, která se mimo jiné zabývá oděním rostlin a na část textu závěrečné lekce, kde se dočtete třeba i o chování zvířat, které navozuje sociální pohodu. Jaké úkoly vás v těchto a dalších lekcích konkrétně čekají, to v tuhle chvíli zůstává utajeno a snad se máte i nač těšit.

Odění

Trichomy neboli též chlupy tvoří tzv. odění rostlin a mají různou funkci. S funkcí souvisí tvar a struktura trichomu. V zásadě se jedná o odvozeniny (deriváty) pokožkových buněk.

Trichomy se dají rozdělit do tří základních skupin:

 • krycí trichomy (na obr. „kt")
 • žahavé trichomy (na obr. nejsou)
 • žlaznaté trichomy (na obr. „žt" a „pžt")

Na fotografii vidíme buňky příčného řezu stonkem pelargónie neboli muškátu, písmenem „e" je označena pokožková vrstva buněk.

Funkčnost druhé a třetí skupiny je zřejmá z názvu (žahavé trichomy má například kopřiva, žlaznaté trichomy slouží k vylučování různých látek například éterických olejů máty). Prvně jmenovaná skupina krycích trichomů může mít různé funkce. Nejčastěji jde o funkci ochrannou, o snížení možnosti přehřátí částí rostliny, ale také o rozšiřování semen či plodů. Krycí trichomy proto disponují různorodými tvary od jednoduchých výběžků pokožkových buněk až po vícebuněčné či složené (větvičkovité, hvězdicovité útvary).

Následující obrázky představují detaily odění vybraných rostlin (kostival a vlčí mák):

Žahavý trichom kopřivy (ht -hrot trichomu, bt – báze trichomu):

Vybráno z lekce závěrečné:

Komfortní chování

Komfortní chování je skupina projevů, které bezprostředně souvisí s péčí o povrch těla. Určitě jste viděli kočku, jak si olizuje srst nebo ptáky, jak si zobákem načechrávají a probírají peří. V ZOO jste mohli spatřit opice, jak si vzájemně pečují o srst – vzájemnost je pak znakem určité sociální pohody. Vidíte, v lidské společnosti je to obdobné – ne že bychom si navzájem vybírali z vlasů vši a hledali na tělesných schránkách svých protějšků blechy, ale „vzájemnost je znakem určité sociální pohody". Vzájemná péče o srst se vyskytuje u stádně žijících kopytníků, či u primátů – společenství, skupina je tedy podmínkou. Možná by vás trochu překvapilo, že ke komfortnímu chování patří také protahování (kterým se v zásadě rozproudí krev ve spojení s pocity libosti) nebo zívání. Kromě pocitů libosti a sociální pohody je však komfortní chování spojeno především s tak „banálními záležitostmi" jako je udržení hygieny, zbavení se ektoparazitů (těch, kteří se vyskytují na povrchu těla) a udržení dobré kondice kožních derivátů (odvozeniny kožních buněk – chlupy, peří, šupiny plazů, …) i kůže. Mohli jsme si tedy povšimnout, že i zvířata provádějí úkony spojené s jistou libostí, ačkoliv nedovedou zajít tak daleko jako člověk – aby si pro sebe vyrobila parfém a ovoněla se…

Komentáře (pro přihlášené)