Úvodní soustředění 2014 informace Úvodní soustředění 2014 informace

26. - 28. září 2014, Poděbrady

Na soustředění zveme nejen nově přihlášené do Talnetu, ale i zkušené Talneťáky.

Místo:

Hotelová škola, Komenského 156/III, Poděbrady

Doprava:

Společně vlakem z Prahy do Poděbrad, případně sraz v Poděbradech na nádraží. Zpět vlakem z Poděbrad (možnost cestovat do Prahy společně).

Individuální doprava je možná po domluvě.

Sraz TAM: pátek 26. 9. 2014

Praha hlavní nádraží.: 12.30 v nádražní hale u ČD centra, příjezd do Poděbrad 14.01

Návrat ZPĚT: neděle 28. 9. 2014

odjezd z Poděbrad 14.54, příjezd do Prahy 15.45

Cena:

Účastnický poplatek 200,– Kč zahrnuje příspěvek na ubytování a stravu.

Poplatek uhraďte nejpozději do 15. 9. 2014 na účet Talnet o. s. 2400023999/2010, jako variabilní symbol uveďte své datum narození (bez teček, ve formátu DDMMRRRR). Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit poplatek v hotovosti až na místě. Po zaplacení obdržíte přihlášku, kterou vytiskněte a s podpisem zákonného zástupce vezměte s sebou.

Z projektu Talnet jsou hrazeni odborní lektoři, organizační zajištění, pomůcky, příspěvek na dopravu a ubytování.

Cestovné do Poděbrad a zpět  si hradí sami účastníci. Z Prahy i zpět z Poděbrad pojedeme na hromadnou jízdenku a ušetříme tak na ceně pro každého účastníka.


Základní informace o objektu:

Stravování – plná penze.

Počítačová učebna s přístupem na internet.

Typ ubytování na 3 - 4 lůžkových pokojích v domově pro studenty hotelové školy.


Hlavní body programu:

· vzájemné seznámení účastníků

· představení Talnetu (aktivity, instruktoři, tým Talnetu)

· seznámení s prostředím kurzů, úvodní instruktáž

· konzultace a testování v oblasti kritického myšlení, kreativity, motivace a složek inteligence

· odborný program od instruktorů i ostřílených Talneťáků

· výlety a exkurze do okolí

· společenské/týmové/ hryNezapomeňte vzít s sebou:

· vyplněnou a podepsanou přihlášku

· kartičku zdravotní pojišťovny

· studený oběd na pátek

· vybavení proti dešti (pláštěnku) a nepohodě, přezůvky

· tužku a papír na poznámky

· šátek

· věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástrojPřihláška: http://lac.troja.mff.cuni.cz/Shared/RegUS14.nsf/reg?OpenForm

· přihlášku vyplňte do 15.9.2014

· po obdržení účastnického poplatku vám bude na email zaslána tisková verze přihlášky

· přihlášku vytiskněte, vyplňte informace o zdravotním stavu a podepsanou vezměte s sebou na soustředění

Jak vypadalo soustředění minulý rok?

Kontakt na organizátory (připomínky, dotazy, požadavky):

Štěpán Peterka – stepan.peterka@talnet.cz, 777 965 275

Vojtěch Tutr – vojtech.tutr@talnet.cz,  777 526 649

Na viděnou se za celý tým Talnetu těší Štěpán Peterka a Vojtěch Tutr.

Komentáře (pro přihlášené)