Ukázky Ukázky

Jak vypadá rok v Talnetu?
Hlavní aktivita Talnetu T-kurzy začíná vždy na začátku října úvodním soustředěním, kde se noví studenti seznámí se svými instruktory i spolustudenty a naučí se pracovat v online prostředí „Learning Space".

První výukový blok trvá přibližně šest týdnů. V tomto období se studentům každý týden otevírá v online prostředí nová lekce s úkoly. Poté následuje individuální blok práce na seminárních pracích (projektech), které jsou zveřejněny v online obhajobách, zimní blok zakončuje prezenční Zimní soustředění, kde mohou studenti prezentovat své seminární práce, které vytvořili v zimním bloku. Po zimním soustředění začíná druhý výukový blok a po něm opět následuje blok seminárních prací, online obhajoby. Celý ročník pak zakončuje Letní soustředění, kde se prezentují seminární práce a úspěšní absolventi obdrží certifikát. K absolvování kurzu stačí účastníkům aktivní účast v jednom z výukových bloků nebo obhájená seminární práce.

Vedle práce na seminárních pracích je individuální blok (listopad-prosinec a březen-duben) také obdobím, ve kterém probíhají T-exkurze. Organizace kurzu Nafta se od ostatních kurzů liší – viz harmonogram níže.
Nabídku účasti na soustředěních, stejně jako na T-exkurzích, mohou studenti všech kurzů využít podle vlastních možností a preferencí.

Na jaře nebo v létě jsou pořádány mezinárodní aktivity se zajímavou přírodovědnou, technickou i společenskovědní tématikou. Po dvouměsíční online přípravě následuje vícedenní prezenční setkání spojené s exkurzí na odborné pracoviště.

Harmonogram T-kurzů 2014–2015
Ke stažení xls

 

Harmonogram kurzu Nafta 2012–2013
Ke stažení v xls

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Program pro zvídavé a nadané žáky Talnet otevírá nový ročník online kurzů

Pokud znáte ve své třídě nebo ve svém okolí mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní, technické či...

T-expedice 2018

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a...

Otevřeny registrace do jarních bloků T-kurzů

Talnet otevírá možnost pro zájemce o T-kurzy zaregistrovat se do jarních bloků. Registrace je...

Registrace prodlouženy do 2.10.2017

Do T-kurzů Talnetu je možno se registrovat do 2.10.2017. Přihlášené zveme na dobrovolné Úvodní...