Ukázky z kurzu Na fyziku v týmu Ukázky z kurzu Na fyziku v týmu

V roce 2016 vydal Národní institut pro další vzdělávání publikaci Řešení badatelských úloh Turnaje mladých fyziků. Ve sborníku najdete zejména příklady řešení 27. ročníku TMF vypracované účastníky této soutěže, a doporučení k řešení úloh a k prezentaci výsledků. Doufáme, že tato publikace napomůže nejen zkušenějším řešitelům, ale motivuje k účasti v soutěži i nové týmy.

Níže vidíte ukázku toho, jak různě mohou vypadat úlohy, kterými se v kurzu zabýváme. Na úlohách úplně dole na stránce se můžete podívat i na část z řešení vybraných úloh. Zdůrazněme však, že obtížnost úlohy záleží i na konkrétním přístupu a znalostech řešitele a úlohy lze často řešit na různých úrovních. Na každé úloze se každý může něčemu novému přiučit. A není ani nutné znát celý matematický aparát fyziky - některé úlohy se řeší spíše přes měření a pozorování.

Ukázka zadání problému (stupeň obtížnosti: lehký)

Zaklesni vidličku a lžičku pevně do sebe. Mezi hroty vidličky upevni špejli. Soustavu polož na skleničku tak, aby se skleničky dotýkala pouze špejle, a to právě v jednom bodě. Co se stane, když levý konec špejle zapálíme?

Ukázka zadání problému (stupeň obtížnosti: středně těžký)

A solenoid can be used to fire a small ball. A capacitor is used to energize the solenoid coil. Build a device with a capacitor charged to a maximum 50V. Investigate the relevant parameters and maximize the speed of the ball.

Volný překlad: Solenoid může být použit k vystřelení malého míčku. Kondenzátor je použit k dodání energie cívce solenoidu. Postavte zařízení s kondenzátorem nabitým maximálně na 50V. Prozkoumejte důležité parametry a maximalizujte rychlost míčku.

Ukázka zadání problému (stupeň obtížnosti: těžký)

When a thin stream of shampoo is poured onto a surface, a small stream of liquid occasionally leaps out. This effect (called Kaye effect) lasts less than a second but occurs repeatedly. Investigate this phenomenon and give an explanation.

Volný překlad: Při vytékání šamponu na podložku můžeme pozorovat výskyt „odskakujícího pramínku", tzv. Kaye effect. Prozkoumejte tento jev a určete klíčové parametry, na kterých závisí.

Ukázky řešení problému (stupeň obtížnosti: různé – střední až těžší)

Komentáře (pro přihlášené)