T-prosemináře T-prosemináře

Prosemináře jsou doplňujícími online aktivitami, které pomáhají připravit zájemce na kvalitní vypracování dílčích úkolů. Studenti se v nich učí pod vedením instruktora znalostem a dovednostem, které ocení a využijí například při zpracování seminární práce a její online obhajobě a prezentaci, ale také při řešení jiných úkolů, které jistě využijí také mimo aktivity Talnetu. Jde o některé dovednosti a oblasti, které se ve školách běžně nevyučují, přesto však velmi užitečné a důležité pro odborný růst.

V proseminářích se studenti učí práci s textovým a tabulkovým editorem, úpravu obrázků, tvorbu prezentace a její představení publiku, učí se zásadám psaní odborného textu nebo také jak zpracovat výsledky měření a referovat o něm.

Prosemináře probíhají podle potřeby v průběhu výukových bloků nebo po jejich skončení – tedy v době, kdy studenti vypracovávají svoje individuální projekty a připravují jejich obhajoby a prezentace. Proseminářů se mohou účastnit všechny věkové kategorie studentů Talnetu.

Do prosemináře se studenti nemusí zvlášť přihlašovat, stačí použít údaje, kterými se logují do kurzů. O jejich zahájení jsou informováni mailem.

Komentáře (pro přihlášené)