T-kurzy T-kurzy

Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. V každém ze dvou výukových bloků studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora. Každý student vypracovává během roku pouze jednu práci podle vlastních preferencí. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.

Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 - 4 hodiny týdně. Doproručujeme toto brát v úvahu při registraci do vyššího počtu kurzů.

Jak se studuje v T-kurzu
Jak se přihlásit do T-kurzu

Komentáře (pro přihlášené)

Novinky z T-kurzů Novinky z T-kurzů

Přihlašování do druhých bloků T-kurzů otevřeno

Do 22.1.2013 je možno se přihlásit do bloků T-kurzů, které začínají 28.1.2013. Účastníci budou mít zpřístupněny i první bloky T-kurzů, které proběhly od října do listopadu 2012. Práce v T-kurzech se ale bude koncentrovat na druhou polovinu. Anotace T-kurzů naleznete na stránce http://www.talnet.cz/t-kurzy. Přihlášku můžete vyplnit na http://www.talnet.cz/prihlaseni.